Det er alltid spennende når et helt nytt år ligger foran oss! Skal vi tro de som pleier å ha greie på det, kan 2020 bli et riktig godt år for Haugalandet!

Vi går inn i 2020 med et godt år i ryggen. Fjoråret kom med økt aktivitet, en rekke spennende industrikontrakter til regionen og historisk lav arbeidsledighet. Det var nesten ingen permitteringer i regionen vår i fjor, og over 8000 stillinger var utlyst på Haugalandet. Trolig er dette imidlertid bare litt over halvparten av de stillingene faktisk ble besatt i året som gikk. Næringssjef Per Velde i Karmøy har heldigvis kommet med en krystallklar oppfordring om at flere ledige stillinger bør lyses ut skikkelig. Om vi bare rekrutterer fra egne kretser, blir det vanskelig for regionen å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfra, så det får være vår oppfordring til næringslivet.
Skal vi tro Sparebank 1 SR Bank sitt Konjunkturbarometer for Sør-Norge forventes oppturen å fortsette i 2020. Ekspertene ser olje, eksport og bærekraft som sterke drivere for økonomien fremover. Mange av de store industrikontraktene er knyttet til bærekraft og fornybarsegmentet, og ringvirkningene for leverandører og andre i regionen er store.
Skal vi sikre vekst, er investeringer helt avgjørende, og Konjunkturbarometeret viser at forventningene til investeringer i regionen ikke er så store som man kanskje kunne håpe på. Jeg tror det kommer, og at optimismen som følger de positive trendene vil øke investeringsviljen. Og det er godt å se at Maritim Rapport, som tar temperaturen på den maritime næringen i regionen vår, viser at stadig flere innenfor maritim sektor har investeringsplaner i 2020. Den brå nedgangen fra offshorekrisen er snudd, og flere tror på god omsetningen og økning i tallet på nyansettelser. Igjen peker havvind og fornybarsektoren seg ut som økende satsingsområder.
Vi står midt i store omstillinger, noe som ofte er utfordrende. Da er det godt å se at regionens dreining mot bærekraftig og fornybar industri har en så positiv effekt, og at den vil gi store ringvirkninger og mye arbeid fremover. Jeg mener det er grunn til optimisme for fremtiden her på Haugalandet.

Alt tyder på at vi får et godt og grønt nytt år!