I forrige utgave av Jobb & Næring omtalte vi samarbeidet mellom NAV og Opplæringskontorene på Opplæringshuset på Norheim. Vi har oppsøkt en av dem som kom i jobb igjen som følge av et slikt samarbeid, Jan Inge Hammer (37).  

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Opprinnelig utdannet Jan Inge Hammer seg som agronom. Han hadde han sine første yrkesaktive år etter fullført videregående skole i landbruket.  Innstramminger gjorde at han mistet dette fotfestet og førte ham over på listen over ledig arbeidskraft i diverse lokale vikarbyråer fra ca. 2004. Hovedsaklig lagerarbeid og etter hvert fast jobb i trelastfirmaet Optimera, der han var i nesten 7 år. Her tok han også et fagbrev i trelast og bygningsartikler. Så skiftet han jobb til lagerleder i et firma som solgte utstyr til politi og forsvar. Her vokste interessen for logistikk-faget. Han planla da å ta et fagbrev. Før han kom så langt, opplevde han nye nedskjæringer. Han ble overtallig og sto plutselig på gata igjen som arbeidsledig.

Inn i ei boble
– Jeg havnet her i en boble der det etter hvert viste seg å bli vanskelig å komme seg videre. Tiden gikk. Saksbehandleren min i NAV spurte under første møte om hvilke interesser jeg hadde, og hva jeg hadde lyst å jobbe med. Jeg signaliserte at jeg ønsket å få meg en jobb i logistikk-bransjen, eventuelt. anleggsbransjen og ba om hjelp til en fagutdanning her. Det fikk jeg ikke. Jeg skulle være arbeidssøker og være raskest mulig tilgjengelig for å gå ut i jobb på nytt. Tiden gikk og jeg var utålmodig. Uansett hvilket forslag jeg kom med, ble det avvist. Jeg skulle vente, forteller han. Han fikk riktignok mast seg til et kurs som anleggsmaskinfører som han tilfeldig kom over og gjennomførte det, men deretter fortsatte stillstanden.
I anleggsbransjen foretrekker de folk som har jobbet ei stund og som har erfaring. Bedriftene har smått med tid til å lære folk opp fra bunn. Han oppsøkte en rekke bedrifter og fikk flere tilbud om praksisplasser. NAV sa nei. Han foreslo at NAV hjalp ham med et fagbrev i logistikk. 

Fikk nei på nytt
– Etter nesten to år møtte jeg veggen, ble sykemeldt, etter hvert i et helt år, forteller han. Det virket som om de glemte han ut. Han var frustrert, for å si det veldig mildt.
– Jeg vet jeg har gått glipp av tre stillinger i løpet av de første to årene som arbeidsledig grunnet mangel av dette fagbrevet, legger han til. 

– Du må vite hva du vil!
Ny saksbehandler og noen andre årsaker førte til at han omsider fikk klarsignal av NAV til videreutdanning. Hammer hadde tidligere hatt et kurs i regi av Opplæringskontoret for tekniske dag, Opptek.
– Det var de som hjalp meg til et fagbrev i logistikk. Dialogen med NAV og Opptek ble den bakveien som jeg trengte for å få dette til, sier Jan Inge Hammer og fortsetter:
– At Opptek og NAV nå har etablert et målrettet samarbeid er fantastisk, Opptek har mange kontakter og en unik kjennskap til hva som rører seg i de lokale bedriftene. Dette samarbeidet åpner opp for mange muligheter. Alle vil vinne på det, skryter han.

Jobb etter to uker
Hele utdannelsesløpet hans tok ca. seks måneder fra begynnelse til slutt, inkludert tre måneders praksisplass. To uker etter fullført fagprøve hadde han fått fast jobb innen logistikk i Stillasgruppen og med Kårstø som arbeidssted.
– Endelig optimist etter fem års stillstand, med ande ord?
– Ja, det kan du trygt si, smiler han, glad for at han endelig ble sett og hjulpet.
– Kan du gi et godt råd til dem som står i NAV-køen?
– Enhver må bestemme seg for hvor han eller hun vil og gå beinhardt fram og si: dette kan hjelpe meg videre. Argumentér, ikke gi opp. Å havne i ventekøen er håpløst, svarer Jan Inge Hammer, kjempeglad for at han på nytt har fått fast grunn under beina, og i livet.