Yrende liv på Steinvik Arena på Frakkagjerd 14. og 15. januar da den årlige Yrkesmessen gikk av stabelen. Arrangementet er et viktig tiltak for å sikre rekrutteringen til regionens næringsliv og mange offentlige virksomheter.

60 utstillere var på plass da messen ble åpnet og arrangør Haugaland Vekst igangsatte avtalt logistikk for å sluse elevene fram til og gjennom de ulike seksjonene i hallen. Da vi var innom, var det en pulje på 340 elever fra ungdomsskoler i Vindafjord, Tysvær, Karmøy og Etne som strømmet gjennom utstillingene på tilmålt tid; ivrige, nysgjerrige og lyttende. Det nærmer seg ordinær søknadsfrist til videregående skole i begynnelsen av mars.

Elevene i ungdomsskolen har gjennom det nye faget utdanningsvalg  og ulike arrangementer samt jobbdager kunne danne seg et godt grunnlag for å kunne velge fornuftig retningen for videre utdanning. Valgmulighetene er store – de har over 180 yrker å velge mellom. Velger han eller hun yrkesfag, er jobbmulighetene etter endt utdanning gode. I dag er det det dessuten et godt poeng at ved å velge yrkesfag har man mange videre utdanningsmuligheter etter endt fagbrev.  Utstillerne på Yrkesmessa hadde således mange gode kort på hånden i sitt møte med ungdomsskoleelevene disse to dagene. 

Blomster til Haugaland Vekst og Ronny Sætre i Haugalandet Skole-Arbeidsliv for ei ny, vellykket yrkesmesse.