Siri M. Kalvik fra det ferske investeringsfondet Nysnø og Bjørn E. Pedersen fra Sjøfarts- direktoratet holdt begge foredrag under Havbrunsh til Validé.

Han jakter på grønne løsninger for norsk skipsfart. Hun jakter på selskaper som kan løse klimautfordringene på en lønnsom måte. Vi var til stede da Bjørn E. Pedersen fra Sjøfartsdirektoratet og Siri M. Kalvik fra det ferske investeringsfondet Nysnø møtte lokalt næringsliv på Oasen den 10. januar. 

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. I årets første Havbrunch i aulaen på Oasen denne fredagen hadde de to ”statlige” hovedgjestene forskjellige utgangspunkt. Bjørn E. Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, etterspør ny teknologi og legger til rette for innovasjon og utvikling i maritime virksomheter. Han ønsket problemløsere velkommen.
Det gjør på en måte også adm. dir. Siri M. Kalvik i det statlige investeringsfondet Nysnø, men på en annen arena.  Det skal investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Hensikten er å lage snarveier for norske bedrifter ut til internasjonale markeder. Nysnø’s fokus er rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Sånn sett hører både Pedersen og Kalvik hjemme i det samme landskapet, begge jaktende på klimasmarte teknologier.

Store utfordringer for skipsfarten
I salen satt lokale gründerselskaper, etablerte bedrifter, produktutviklere og investorer.  Validé hadde invitert alle med interesse for forretningsutvikling, verdiskaping og ny teknologi.  De fikk først høre Bjørn E. Pedersen. Han spente ut et bredt lerret av statlige miljøutfordringer: utslippene til sjø skal ned, miljøet beskyttes, gjenvinning intensiveres, batteriteknologi utvikles og hydrogen etter hvert tas i bruk som drivstoff. Her hjemme er en eldgammel kystflåte en av de store utfordringene. Den går på diesel, tjener lite penger og har for små marginer til å kunne finansiere investeringer som kan fornye flåten. Eierstrukturen er fastlåst, noe som i seg selv er en bremsefaktor.  På den annen side vet vi Norge har verdensledende kompetanse og teknologi for miljøvennlige løsninger innen skipsfarten.  Denne kompetansen må nå utfordres og innsatsen intensives. Pedersen og Sjøfartsdirektoratet er innstilt på å være proaktiv i forhold til alle kategorier nye prosjekter og deltar gjerne i sammensatte team med sin kompetanse.

– Et kjempepotensial
Siri M. Kalvik tegnet et broket bilde av klimainnsatsen i vår verdensdel. Innsatsen er forskjellig fra land til land og Norge er i en unik posisjon på grunn av vår elektrisitet. Koblet med vår brede maritime kompetanse har vi et stort konkurransefortrinn ved inngangen til Det Grønne Skiftet.  Hensikten med Nysnø er å transformere en norsk pengestrøm til lavutslippsprosjekter. I fjor og i år vil hun og hennes åtte medarbeidere i Stavanger disponere til sammen 1,4 milliarder kroner til slike investeringer. Prosjekter de går inn i, skal ha en link til Norge. Eierskapet kan gå opp til 49 prosent. Nysnø skal som nevnt være en profesjonell investor og ha klare kommersielle betingelser. Staten og fondet skal med andre ord ha rimelig avkastning.  Gjennom fondets første halvannet år har det investert i seks forskjellige grønne fond og selskaper.
– Vi har et kjempepotensial og har til hensikt å bygge spennende, internasjonale vekstselskaper. Vi er godt posisjonert i forhold til globale megatrender og kan gå inn i mange deler av verdikjeden, sa Kalvik til en lydhør forsamling. Hun benyttet anledningen til å gi en marsjordre til felles klimakamp:
– Vi må redde vår egen klode. Det blir et tøft løp, men vi kan klare det om vi står sammen, sa den engasjerte Stavanger-kvinnen.

Alginor i gang
Etter de to hovedinnleggene på Havbrunchen, ga bl.a. Kjetil Øie Kristiansen en status for utviklingsarbeidet i Haugesundsselskapet Alginor, som gjennom en årrekke har prosjektert og utviklet en teknologi som eliminerer behovet for formalin i produkter innen legemidler, næringsmidler og helsekost. I desember etablerte selskapet produksjon i Skudeneshavn etter å ha har drevet utvikling og prosjektering i over fem år Nærheten til havet og råstoff er avgjørende for satsingen.  Alginor skal utvinne 12 produkter fra stortaren.