VIL HA TETTERE SAMARBEID: Både Sveioordfører Linn Therese Erve (nr 2 fra h.) og Etneordfører Heidi Bergsvåg Ekrheim (til h.) så behovet for et tettere samarbeid over fylkesgrensen og vil jobbe for å få dette til. Her i et av panelene under Arenakonferansen i Maritim Hall sammen med banksjef Runar Skarstein (til v.), prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved Høgskolen på Vestlandet og Karmøyordfører og leder av Haugalandsrådet, Jarle Nilsen. Foto: Haugaland Vekst/Grethe Nygård.Terje Emil Johannessen

Hvor blir det av Sunnhordland-politikerne i havvind-satsingen? De to nyvalgte ordførerne i Sveio og Etne, Linn Therese Erve og  Heidi Bergsvåg Ekrheim, har sett lyset over havrommet utenfor oss-. Får de kollegene sine med seg?

Fredag 23. november hadde jeg gleden av å delta på årets Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst IKS. Konferansen samlet  mange beslutningtstakere i både privat og offentlig sektor. Hensikten med dette årlige møtestedet er å rette blikket framover og ta tak i de store utfordringene som regionen mellom Stavanger og Bergen må løse om jobber skal beholdes og verdiskapingen sikres. Årets tema var ”Blå vekst – bærekraftig utvikling”. Haugalandet og Sunnhordland har svært mange bedrifter med høy kompetanse og godt fotfeste i de maritime næringene. Mange av dem er allerede langt inne i grønne satsinger både her hjemme og i Nordsjøbassenget. Offshore vindkraft er i ferd med å vokse til et stort internasjonalt marked. Også innen oppdrettsnæringen skjer det mye spennende utviklingsarbeid som skal bidra til økt bærekraft og økt matproduksjon. Underveis i konferansen fikk Erik W. Jakobsen fra Menton Economics ordet for å redegjøre for det pågående arbeidet med en havrom-strategi for Haugalandet. Han understreket kraftig hvilke store muligheter og ikke minst konkurransekraft som preger næringslivet mellom Bjørnafjorden og Boknafjorden. Kombinasjonen av industri og havkompetanse i bred forstand  er unik. Det er fullt mulig å kapre en tung posisjon i det kommende havvindmarkedet.
–Her er gigantiske muligheter. Regionen har alle forutsetninger for å ta en lederposisjon, sa Jakobsen blant annet. Han etterlot ingen tvil om at hans analyser tar utgangspunkt i at Haugalandet og Sunnhordland er én næringsregion og som er i et skjebnefellesskap. Skal regionen ta et lederposisjon , må den være framoverbøyd, gripe mulighetene og koordinere innsatsen mellom både offentlige og private aktører.

Sett fra mitt ståsted er Haugaland Vekst og Haugalandrådet definitivt på denne ballen, hvilket strategijobbingen er et synlig bevis på. Det er imidlertid et betimelig spørsmål om hvor Sunnhordland blir av. Fram til nå har politikerne nord for fylkesgrensa vært passive, for ikke å si usynlige. Sekretariatet for Samarbeidsrådet for Sunnhordland virker uinteressert i den strategiutviklingen og grunnlagsarbeidet som skjer sør for fylkesgrensen. Kommunene på Haugalandet har for eksempel det siste året understøttet arbeidet i Norwegian Offshore Wind HUB og har dessuten hatt tett puls på regjeringens arbeid med å peke ut norske demonstrasjonsfelt for flytende havvind, der Utsira Nord er den heteste kandidaten. Tausheten fra det politiske miljø i Sunnhordland er bemerkelsesverdig og uforståelig. På Arenakonferansen i Maritim Hall denne fredagen var det en ørliten lysning over  Sunnhordlands-himmelen. De to nyvalgte ordførerne i Sveio og Etne, Linn Therese Erve og  Heidi Bergsvåg Ekrheim, kringkastet begge at de skal være pådrivere for et bedre samarbeid på tvers av fylkesgrensen og mellom Fjordene.
– Vi er nødt til å løfte blikket og tenke helhetlig, sa Erve.
– Vi må definere regionen vår på nytt, sa Ekrheim og konkluderte:
– Vi er omgitt av sterke krefter og kan ikke la unaturlige skillelinjer mellom Sunnhordland og Haugalandet svekke oss!

De to nyvalgte ordførerne synes å forstå godt hva som kreves om stor-regionen skal innta en posisjon som en av landets tyngste operative miljøer innenfor offshore havvind. Så all ære til Erve og Ekrheim.
Jeg krysser fingrene og håper at de får alle sine politiske kolleger i Sunnhordland med i en omforent satsing med Haugalandet. I løpet av 2020 bør alle kommunestyrene i storregionen ha blitt enige om en omforent havstrategi.