F.v. Ellen Børseth og Reidun Vikebø i Haugesund Sanitetsforening fikk Bra jobba-utmerkelsen i desember.

På årets siste måned er det all grunn til å stanse opp ved den flotte innsatsen som Haugesund Sanitetsforening har lagt og legger ned for å understøtte Revmatismesykehuset i Haugesund.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

I slutten av november opprettet foreningen et fond på 20 millioner kroner som skal styrke forskningen ved spesialsykehuset. Foreningen har solgt eiendommer og akkumulert inntekter på annen måte, ikke minst gjennom sin frivillige innsats, som gjorde en slik satsing mulig. Revmatismesykehuset har over lang tid bidratt i en rekke forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter. Det nye fondet vil gjøre det mulig å gå til frikjøp og opprette stipender for klinisk forskning på doktorgradsnivå, PhD-stipend og post-doc-stipend.
– Et fond som dette skaper rom for sikre mulighetene for faglig utvikling for sykehusets medarbeidere og dermed også befeste sykehusets posisjon på alle måter, sa styreleder Ellen Børseth da Jobb&Næring overrakte foreningen fruktkorg og diplom den 10. desember. Både hun og foreningens daglige leder Reidun Vikebø er svært stolte over å ha klart å få til dette finansielle krafttaket.  De vet begge to at økt forskningsaktivitet har viktig omdømmeeffekt for sykehuset og vil forsterke deres posisjon i den dragkampen som foregår innenfor Helse Vest-systemet. Reidun Vikebø benytter anledningen til å påpeke at Norske Kvinners Sanitetsforening er en av de største ideelle aktørene innen kvinnehelseforskning. Sanitetskvinnene i Haugesund har i alle år bidratt her. Desto større er gleden over at foreningen også fikk en mulighet til å forsterke forskningsarbeidet på deres eget sykehus. Vi avrunder med andre ord 2019 med å heie på Haugesund Sanitetsforening og oppfordrer våre lesere om å gjøre det samme!

Bra Jobba!