Den amerikanske skuespilleren Ross McGowan og IKEAs styreleder Lars-Johan Jarnheim er blant frontfigurene på Haugalandskonferansen 6. mars.

Ross MocGowan felte Harvey Weinstein. Lars-Johan Jarnheimer styrer Ikea etter prinsippet «Management by mormor», Robert Steen trodde sønnen var en ensom gamer. Alle kommer til Haugalandskonferansen 6. mars 2020. Sammen med et galleri av gode og aktuelle foredragsholdere.

Prosjektleder Ingeline Kaldestad er stolt av programmet og  trygg på at det treffer.
– Den røde tråden er delingskultur. Å dele er blitt et begrep i sosiale medier, og brukt riktig har delekulturen en enorm kraft, sier Kaldestad. Haugalandskonferansen 2020 bærer tittelen « …& Del!» og handler om styrken, sprengkraften, potensialet i det å åpne oss for hverandre, utveksle ideer, erfaringer, framtidsdrømmer. Det er ikke enkeltpersoner som skaper historien. Det er bevegelsene…
– Tenk hvis vi her på Haugalandet kunne bli flinkere til å dele den kunnskapen vi sitter på;  i og mellom bedriftene, i styrerommene, på kommunekontorene. Da kunne vi kommet enda nærmere visjonen om å skape Vestlandet knutepunkt, sier Kaldestad.

Møteplassen
Haugalandskonferansen er Næringsforeningens suverent største og mest betydningsfulle møteplass. Her samles årlig mellom fem og seks hundre personer fra bedrifter, politikk og offentlige instanser til kunnskapspåfyll og nettverksbygging.
Hvert år jobber komiteen for Haugalandskonferansen seg fram til et tema som skal prege konferansen. Neste år er det delingskulturen som skal knas. Gjennom ulike innfallsvinkler vil viktigheten av «å dele» bli berørt. Rose Mc Gowan er forfatter og amerikansk skuespiller, verdenskjent for roller i filmer som Scream, Jawbreaker, Planet terror og TV-serien Charmed. I 2016 sendte hun en tweet som endret hennes og mange andres liv. «Alle» visste hvordan Harvey Weinstein var. Men den første som var modig nok til å fortelle, var Rose Mc Gowan. Hun sendte  tweeten som til sist felte en av Hollywoods mektigste menn. Mens mange ledere snakker om “Management by fear” og “Management by walking around”, leder Lars- Johan Jarnheimer gjennom “Management by mormor.” Som styreformann i IKEA worldwide, er Lars-Johan Jarnheimer en av de mektigste næringslivslederne i Skandinavia. Hans måte å tenke på vil overraske og inspirere ledere på Haugalandet.

Robert og Trude Steen uroet seg over sønnens ensomme liv i rullestolen. Men da Mats døde, tente venner over hele Europa lys for ham. Robert Steen er Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. Hans historie om sønnen Mats har vakt enorm oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Tre tankevekkende historier. Blant mye mer. Få med deg Haugalandskonferansen 2020. Sjekk program og meld deg på via www.haugalandskonferansen.no.