Ina Therese Lindvik Nordnes og Hege Vestbø Sætre

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

–Hensikten vår er å skape framtidens problemløsere, sier Ina Therese Lindvik Nordnes og Hege Vestbø Sætre. De snakker nesten ustoppelig om å stimulere barns og ungdoms skaperglede, utforskningstrang og kreativitet. Morgendagens arbeidsliv vil trenge dem alle. Derfor er hensikten med Ungt entreprenørskap mye mer enn å «gjøre noe kjekt» i skoletiden.

I en årrekke har ungdomsskoleelever på Haugalandet hatt anledning til å delta i programmet «Elevbedrift». Hensikten er å gi dem en smakebit på hva som kreves for å drive en egen bedrift med utgangspunkt i egne interesser og engasjement.  De må skaffe seg startkapital, ha en forretningsidé, lage en forretningsplan, lage budsjett, navn, logo, regnskap og driver sin egen bedrift rettet mot de aktuelle kundegruppene de har valgt.

Tospann på tvers
Ina Therese Lindvik Nordnes og Hege Vestbø Sætre drifter et avdelingskontor for Ungt Entreprenørskap Rogaland lokalisert i et kontorfellesskap på Oasen. Lindvik har ansvar for grunnskolen, Vestbø for videregående skole. De farter over hele fylket, men har fokuset på kommunene nord og øst for Boknafjorden.

Bredt tilbud
Når elevene starter på videregående skole møter mange på programmet ”Ungdomsbedrift”.
–Det er mye av det samme som elevbedrift, men her blir bedriftene registrert i Brønnøysundregisteret. Det stilles flere krav, blant annet om større kontakt med næringslivet. Ungdomsbedriftene har for eksempel mulighet til å være med på en såkalt Syretest, der et panel fra næringslivet gir elevene tilbakemelding på akkurat deres forretningside, forklarer Hege Vestbø Sætre og fortsetter:
–Denne syretesten arrangeres av oss i Ungt Entreprenørskap. Gjennom skoleåret har vi også mange andre arrangementer for og med Ungdomsbedriftene, både hos hver enkelt klasse men også store arrangement der «alle» er samlet. I tillegg arrangerer vi ulike kurs der hele eller deler av Ungdomsbedriften deltar.

Juryering i fylket
Vestbø viser videre til at elevene deltar på den store, årlige fylkesmesterskapet i Stavanger. I år arrangeres den i Stavanger Forum 4. mars. Der møter de mange andre ungdomsbedrifter fra hele fylket og får med egne øyne sett hvor mye spennende som foregår rundt omkring i skolene.
– Dette er også en fin anledning til å ha kontakt med virkelige kunder – for konkrete salg av aktuelle produkt eller tjenester, eller for den saks skyld bare en presentasjon av sin forretningsidé, legger hun til.  På fylkesmessen arrangeres det også ulike konkurranser som elevene kan delta i – for eksempel «Beste utstilling», «Beste Yrkesfaglige bedrift» eller «Beste forretningsplan», for å nevne noen. Noen av vinnerne her får også muligheten til å reise til NM for ungdomsbedrifter mot slutten av skoleåret, som representanter for Rogaland.

”SMART” i  barneskolen
Ina Therese Lindvik Nordnes forteller at de så vidt har begynt med barneskolene. Eigersund og Stavanger er i gang med programmet SMART der elevene skal leke dektektiver, finne problemer og løse dem. De skal komme opp med en idé og lage en prototype av idéen sin og vise denne videre til næringslivet. I Nord-fylket har noen skoler prøvd seg på SMART, et program som passer 6. og 7. trinn.
– Vi har også programmer som passer fra 1. trinn og oppover, sier Lindvik Nordnes.

Spleiselag
Driften av Ungt Entreprenørskap er et spleiselag der 40 prosent av finansieringen kommer fra sponsorer og 60 prosent fra fylkeskommunen. Lindvik og Vestbø framhever Haugaland Kraft, som gjør en viktig jobb for å fremme elevbedrift i nord-fylket sammen med dem.
– Vi er videre inne i et kjekt prosjekt sammen med Kavli-fondet der elevene skal tenke bærekraftig og å skape verdi for andre, gjerne med tanke på sosialt entreprenørskap. Og snart kaster vi oss inn i et nytt prosjekt med Sunn Mat, der noen av opplysningskontorene for mat er med oss, skyter Vestbø til på utpust.  De to viser også til at de har et samarbeid med SR-bank om programmet ”Vår økonomi og karrierevalg”, der elevene får besøk av banken og de lærer seg om personlig økonomi og karrierevalg. Samtlige skoler på Haugalandet har brukt dette programmet i mange år og nå er det også blitt digitalisert. Ina Therese Lindvik Nornes og Hege Vestbø Sætre har mye på hjertet og mange jern i ilden. Vi slipper ikke unna dem før vi har lovet at vi i løpet av våren skal besøke både Elev- og Ungdomsbedrifter i hele regionen. Så følg med i Jobb&Næring. Vi gleder oss til å treffe morgendagens helter på Haugalandet.