SAMARBEIDER: Bak f.v: Hafdis Varne (Opptek), Mads Fransen, (Opptek), Inger Lise Fredlund (NAV Karmøy og Bokn), Line L. Richardsen (Fretex Jobb og Oppfølging) og Solveig Jentoft, NAV Haugesund. Sittende fra v.: Oddvar Larsen (Opptek), Peder Ståle Hinderaker (HSO EL-fag), Camilla Hovland (NAV Tysvær), Linn-Merethe Bjørnen (NAV Haugesund) og Silje Sandven (OKSS).

NAV-kontorene på Ytre Haugalandet har etablert et unikt samarbeid med de fem opplæringskontorene som er samlokalisert i Opplæringshuset på Norheim. Hensikten er å skaffe ungdom som sliter en lærlingeplass. Flere er allerede i gang gjennom denne alternative inngangen til yrkeslivet.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

I Haugesund, Karmøy og Tysvær er en plass mellom 1500 og 2000 ungdom uten jobb eller utdanningstilbud. De ungdomsteamene på NAV-kontorene har funnet sammen og etablert felles møtesteder med samarbeidspartnere som kan hjelpe dem. En slik samarbeidspartner er opplæringskontorene, etablert i Norheim næringspark sør for Oasen. Formålet er å øke interessen for fagopplæring og for å utvikle dyktige fagarbeidere. Opptek administrerer alt som har med lærlingene å gjøre på vegne av sine medlemsbedrifter. Med andre ord: en ideell samarbeidspartner for engasjerte NAV-folk på jakt etter døråpninger for utsatt ungdom.

Vinn-vinn
– Gjennom de jevnlige møtene våre har vi kommet tettere på hverandre. Vi får tilgang på viktig informasjon og får et bedre grunnlag for å følge opp den enkelte ungdom, forklarer Solveig Jentoft, leder av ungdomsteamet hos NAV Haugesund. Daglig leder i Opptek, Mads Frantzen, sier på sin side av bordet at bedriftene er positivt innstilte så sant den aktuelle kandidaten faktisk møter på jobb. Selv om opptaket her skjer utenfor ”A4-systemet”, kan dette gå meget bra for mange. Det som ungdom skal mestre i hverdagen på en bedrift er annerledes enn det som skal mestres på skolebenken.

Individuell oppfølging
Jobb&Næring ba om å få delta kjapt innledningsvis på et møte mellom partnerne midtveis i november. Begrunnelsen er å synliggjøre dette viktige samarbeidet. Solveig Jentoft roste underveis samarbeidsklimaet. De klarer å finne gode løsninger i de aller fleste tilfellene. Hun viste samtidig til NAV’s mentor-ordningen, der ansatte kan kjøpes fri for å bistå en ungdom ved inngangen til et lærlingeløp. Det er en god investering i de aller fleste tilfeller.Silje Sandven, som har ansvaret for Service- og samferdsel-fagene, følte at samspillet med NAV gikk utmerket. Viljen til løpende oppfølging var så absolutt til stede.
– Jeg opplever at NAV opptrer veldig fleksibelt. De ser enkeltmenneskene; vi har direktenummer til de enkelte saksbehandlerne og får raskt kontakt. De er på ballen med én gang og strekker seg langt, sa hun og slo fast at det har skjedd svært mye positivt i NAV de seinere årene.

Aller beste
Dette var uttalelsene jeg rakk å få med meg før møtet ble lukket. NAV hadde med seg ei liste på enkeltpersoner som de mente kunne være aktuelle for lærlingeløp via denne ”bak-kanalen”. Det er selvsagt dumt å kalle den for det. Her foregår ingenting i mørket, men over bordet blant dyktige fagfolk som vil det aller beste for flest mulig. De fem opplæringskontorene på Opplæringshuset på Norheim er: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Service- og samferdsel, Barn og ungdom og Teknikk og industriell produksjon.