Vi må sørge for å få flere ut av utenforskapet og inn i arbeid. Et inkluderende arbeidsliv er godt for både de det gjelder og deres arbeidsgiver
– og ikke minst samfunnsøkonomisk nyttig for oss alle.

Det går mot jul, en inkluderende høytid med samhold i fokus. Jeg vil slå et slag for at inkludering er like viktig utenom høytiden og familierammene. De fleste av oss bruker halvparten av livet i våken tilstand på jobb. I tillegg til at jobben gir lønn og andre goder, er den også med å forme identiteten vår, vi får kjenne at vi gjør nytte for oss, og arbeidet gir oss noen gode og faste rammer i hverdagen.Det er dessverre mange grunner til at noen havner utenfor arbeidslivet. Det kan skyldes sykdom, rus, uheldige valg i livet, men også barrierer og holdninger knyttet til språk, kultur, rase, alder, religion og seksuell legning kan virke ekskluderende. Vi må ha det som et soleklart mål å redusere slikt utenforskap, og det er avgjørende at næringslivet bidrar til å tilrettelegge for at alle kan finne sin plass i arbeidslivet, selv om man har andre forutsetninger eller er annerledes enn «normalen». Både fordi alle selvsagt skal behandles som likeverdige, men også fordi det er god samfunnsøkonomi.Om vi f.eks. klarer å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne med bare 5 prosent vil vi få en samfunnsøkonomisk gevinst på over 13 milliarder kroner over en periode på ti år, ifølge Arbeidsforskningsinstituttet. I tillegg vil det offentlige spare mer enn 10 milliarder på reduserte stønader og økte inntekter fra skatter og arbeidsgiveravgift.

Å få flere funksjonshemmede og kronisk syke ut i arbeid er med andre ord god samfunnsøkonomi.Kommunene i regionen er IA-bedrifter som samarbeider med NAV og andre for å tilrettelegge for at flest mulig skal få muligheten til ta seg arbeid. Samarbeid om Inkluderende arbeidsliv (IA) har som overordnet mål å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten øke sysselsettingen. På Haugalandet har vi også flotte attføringsvirksomheter som ASKI og Haugaland Industri, som bidrar til å tilrettelegge for at næringslivet på Haugalandet får kompetent arbeidskraft som vi nok ellers ville gått glipp av. Mange bedrifter i regionen samarbeid om dette, men det kan bli enda flere, og det er mange fordeler med å være IA-virksomhet. Man kan søke om ulike tilretteleggingstilskudd, få tilbakebetalt utgifter til bedriftshelsetjenesten og få utvidet egenmeldingsordning.Eventyrhagen barnehage på Karmøy ble nylig nominert til prisen for «Årets IA-bedrift i Rogaland». Det er kjempestas – og vel fortjent! Hvem satser på nominasjon neste år?

Bernt Jæger
Ansvarlig redaktør