På næringsområdet Raglamyr Sør er det fortsatt 36 mål ledig areal. Haugaland Handelspark jobber nå iherdig på regionalt og nasjonalt nivå for å få flere bedrifter til å etablere seg på et av de mest strategiske spennende områdene på Ytre Haugalandet.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Stekket fra Norheim til Raglamyr er i stadig vekst som næringsråde for bysamfunnet ytterst på Haugalandet. Nye næringsbygg spretter opp, de fleste i regi av Haugaland Handelspark. Nå minker det på tilgjengelige arealer. På Raglamyr Sør bygger Kolumbus nytt bussdepot over 19 mål.  NSB’s gamle anlegg på Flotmyr skal fraflyttes som følge av sentrumsutviklingen i Haugesund. Tradisjonsrike Sandvik gård er en saga blott. Femtifem mål dyrket mark er oppgitt blant annet for å kunne gi regionen et godt fungerende driftssenter for kollektivtrafikken i hele regionen. All matjord er tatt vare på og omplassert.

Nabo til nye OBS Bygg
For eiendomsutvikler Rolf Viksund i Haugaland Handelspark AS betyr det at det gjenstår 31 mål byggemodnet areal på Raglamyr Sør som nå skal markedsføres, bebygges og leies ut til nye virksomheter som passer inn i forhold til reguleringsbestemmelsene. Det er snakk om et areal som vil bli nabo til storsatsingen på OBS Bygg, vegg i vegg med Amanda Storsenter. Viksund peker på de klare føringene som ligger i gjeldende Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Her gis det plass til storhandel med plasskrevende varer, lager- og verkstedsfunksjoner, logistikk-virksomheter og større kontorarbeidsplasser.

Bygger og leier ut
– Hele dette området på Raglamyr Sør ligger svært sentralt både i forhold til hovedvegnettet nord-sør og øst-vest, påpeker Viksund. Haugaland Handelspark jobber overfor et knippe aktører på nasjonalt nivå som de mener kan være gode etablerere i vår region. Selskapets forretningsidé er å tilby leie av komplette, nybyggede næringsbygg tilpasset den enkeltes behov. – Vi leverer skreddersøm og trygge, langsiktige leieforhold, sier Viksund og legger ikke et øyeblikk skjul på at profesjonaliteten og den økonomiske seriøsiteten er tungt på plass etter at de har opparbeidet en betydelig portefølje siden de startet opp på Norheim i 2012. Omkring 38.000 kvm gulvflate er bygget på strekket mellom Norheim og Raglamyr (se faktaramme). Det er investert nærmere 900 millioner kroner i tomter og bygg og det er i hovedsak benyttet lokale entreprenører og lokale håndverkere. Den lokale verdiskapingen er med andre ord betydelig. I dag er det omkring 400 kvinner og menn som arbeider i næringsområdet i grenselandet mellom Karmøy og Haugesund kommuner. Og flere vil det bli når Viksund & Co får fylt opp de resterende arealene på Raglamyr Sør.

Kun i hånda
– Det vil bli høy industri- og handelsaktivitet på Haugalandet og Sunnhordland de kommende årene og framtidsoptimismen er stor på tvers av kommunegrenser og fylkesgrensen.  Tjenestebehovet vil fortsatt være høyt og alt tyder på at veksten kommer til å fortsette. Vi er derfor ganske optimistiske for å få til enda flere nyetableringer, sier Rolf Viksund. Hvem han har i kikkerten får vi ham ikke til å si noe om. I hans bransje snakker man aldri om hva som er på taket, kun om hva man har i hånda.