Den første lørdagen i november var det feststemning i Aksdal. Mange hadde møtt fram for å markere at det nye Aksdalkrysset og den nye bussterminalen sto ferdig.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Ordfører Sigmund Lier sier til Jobb&Næring at kommunens ledelse er særdeles fornøyd med den jobben som fylkeskommunen og Statens vegvesen her har gjort. Kommunesenteret i Tysvær har fått en mye bedre og sikrere trafikal løsning og ikke minst en moderne bussterminal med god kapasitet, venterom og toalett. Her trenger ingen lenger bli våte når de venter på bussen på sure regnværsdager. På andre siden av den 5-armede rundkjøringen har det blitt en bedre trafikal løsning for bensinstasjonen samtidig som Den italienske landsbyen har fått egen ankomst.
Tysvær-ordføreren legger ikke skjul på at han er imponert over måten Vegvesenets folk har klart å gjennomføre det omfattende og krevende anlegget uten vesentlige stopp i trafikken i det travle krysset mellom E134 og E39. Den utfordringen løste de med glans.
Han er også fornøyd med den økonomiske siden. Arbeidet kom i gang fordi Tysvær kommune sa ja til å forskuttere de 60 millioner kroner som selve veganlegget ville koste. 
I og med at Regjeringen inkluderte prosjektet i det nylig framlagte statsbudsjettet for 2020, vil forskutteringsperioden bli relativt kort og kommunen får frigjort verdifulle penger som kan brukes til andre formål. Totalkostnaden for prosjektet er på 70 millioner kroner, da med den nye bussterminalen inkludert. Krysset er dimensjonert for ny 4-felts E39 mellom Bokn og Valevåg. Hovedentreprenør for prosjektet har vært Bertelsen & Garpestad AS.