Østensjø rederi i Haugesund fortsetter å posisjonere seg i vindkraftmarkedet til havs samtidig som det jobber intenst med å utvikle nullutslippsfartøyer.

Den 21. oktober bestilte rederiet fire nye spesialdesignede skip som skal operere i vindkraftparkene som nå utvikles til havs flere steder i verden. De globale klimautfordringene har satt fart i denne fossilfrie del av offshoremarkedet og behovet for spesialskip som kan betjene montering og drift av bunnfaste og etter hvert flytende havturbiner øker. Østensjø Rederi har i dag fire slike skip. «Edda Fjord» og «Edda Sun» har vært i sving siden 2016. I 2015 gjorde rederiet avtale med Ørsted om å levere nybyggene «Edda Passa»t og «Edda Mistral». De har begge jobbet på kontrakt for det danske energikonsernet Ørsted. Nå er det tydeligvis hensikten å erobre en enda sterkere posisjon i offshore vind-segmentet.

Første skip i 2022
I pressemeldingen som ble sendt ut etter avtaleinngåelsen med det spanske verkstedet Astilleros Condán, opplyser rederiet at leveransen av skipene skal starte i 2022. De skal fungere som moderskip for vindteknikere når de installerer og seinere vedlikeholder møller og vindturbiner. Hvert av skipene skal ha lugarplass til 97 teknikere og med et mannskap på 23, snakker vi om totalt 120 personer om bord. Fartøyene skal utstyres med systemer som stabiliserer skipet i sjøen og ha bevegelige gangveier som følger sjøgangen og sikrer trygg forbindelse mellom fartøy og installasjon selv under tøffe forhold. – Vi forventer at disse spesialskipene vil bli foretrukne fartøyer i et voksende marked. Rederiet har tatt en posisjon og den vil bli forsterket med disse fire nybyggene, sa adm. dir. Kenneth Walland da rederiet offentliggjorde bestillingen.


Hydrogen i neste fase
Samtidig sa han noe om hvilke ambisjoner rederiet har når det gjelder innovasjonsarbeidet som pågår for å sette i drift utslippsfrie skip. De fire skipene som nå er bestilt skal utstyres og dimensjoneres slik at en overgang til en sikker bruk av hydrogen som energikilde skal kunne tas i bruk i løpet av 5-10 år. Skal rederiet lykkes med det, trenger det finansiell bistand fra statens satsingsmidler øremerket grønn skipsfart. – Det er vår klare hensikt å understøtte ethvert skritt mot mer miljøvennlige teknologier og vi håper at de fire nye skipene kan bli de aller første nullutslipps-fartøyer i dette markedet, sa Kennth Walland som en programerklæring.

Inn også på amerikansk sektor?
Med i høstbildet for haugesundrederiet er at Walland & Co også følger med i det amerikanske markedet for offshore havvind. I oktober signerte Østensjø Rederi en MOU (Memorandum of Understanding) med Foss Maritime i Seattle. Hensikten er at rederiene sammen skal tilby spesialiserte offshore vind-fartøyer til prosjekter i amerikanske farvann. Vi har alle fått med oss at Equinor har vunnet rettighetene til å bygge ut Empire Wind-prosjektet i havet utenfor New York. Prislappen er på 25 milliarder. Det gjenstår å se hva det kan bli ut av intensjonsavtalen mellom Østensjø Rederi og Foss Maritim. I krystallkulen ser vi nye muligheter for dyktig sjømannskap og avanserte tekniske ferdigheter for et dyktig haugesundrederi. Øst for Eden.