Det er ikke bare Aibel og Kværner som kan glede seg over milliardkrontaktene de nylig har sikret seg.
Resten av regionen har også all mulig grunn til å juble, for kontraktene vil gi enorme ringvirkninger.

Aibel fikk nylig kontrakt på leveranse av omformerplattformer til Equinors gigantiske havvindprosjekt Doggerbank til en verdi på minst 2,5 milliarder kroner. Få dager etter sikret Kværner en kontrakt på 1,5 milliarder kroner på design og produksjon av elleve flytende betongskrog for vindturbiner til Hywind Tampen. De skal også bistå med ferdigstillingen av vindturbinene.
Anders Opedal, konserndirektør i Equinor for Teknologi, prosjekter og boring lot det ikke vær tvil om at kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger. Kværnersjef Karl Petter Løken bekreftet at oppdraget ville bety mye for lokalsamfunnet og en rekke underleverandører. For Kværner selv innebærer kontraktene ca 250 årsverk, men om man ser på ringvirkningene det vil gi for leverandører og offentlig sektor, vil prosjektet totalt kunne gi opp mot 800 årsverk.
Rundt disse storsatsningene vil det vokse frem nye næringer som genererer ny verdiskapning. Prosjektene vil trenge ny kunnskap, noe som vil gjøre regionen vår attraktiv for nyutdannede studenter fra hele landet med grønn spesialkompetanse. Aibel-sjef Ole Sandvik understreket nylig betydningen av dette under arrangementet «Grønne oppdrag» under Nyskapingsuka.
Frisk tilførsel av ny og fremtidsrettet kompetanse sikrer utvikling, og gjør Haugalandet enda mer attraktivt. Unge studenter vil innse at de ikke nødvendigvis trenger å flytte til andre steder i landet for å få spennende arbeid og et godt liv. Høgskulen på Vestlandet har blitt en viktig brikke i å utvikle kloke hoder på hjemmebane og sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i regionen. Forskning fra Høgskolen i Oslo og Akershus viser at over 90% av de lokale studentene blir boende og finner arbeid i regionen etter endt utdanning. Faktisk velger også 50% av skolens utenbys-studenter å arbeide noen år på Haugalandet før noen av dem velger å reise hjem igjen. Derfor applauderer vi HVL jobb for å få universitetsstatus og ønsket om å bli et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet. Det har faktisk noe for seg!
Og alt henger sammen med alt. At store aktører som Aibel og Kværner klarer å sikre seg de store og viktige gigantkontraktene, er et tydelig bevis på at vi har dyktige folk i regionen. Og i kjølvannet vil det bli enda flere.