– Omkring 96 prosent blir brillefri om vi erstatter pasientens egen linse med en kunstig linse, sier øyenlege Kjell Gunnar Gundersen, eier av Ifocus Øyeklinikk AS i Haugesund. Han henvender seg spesielt til folk i moden alder som ønsker å kvitte seg med brillene.

I hans terminologi er det snakk om et refraktivt linsebytte. Inngrepet er likt en grå stær-operasjon, bortsett fra at han der fjerner en uklar linse. Inngrepet er spesielt aktuelt for håndverkere og andre som må gå med vernebriller utenpå vanlige briller. Mange eldre arbeidstakere som i jobben sin har varierende nær- og avstandsoppgaver har også latt øyenlege Gundersen behandle seg.

Raskere og mye bedre
Gundersen understreker at han kun opererer friske øyne. Før operasjonen må den enkelte pasient gjennomgå en grundig undersøkelse for å kartlegge tilstanden. Inngrepet vil ikke bli gjennomført om vedkommende har en alvorlig øyensykdom.

– Inngrepet skjer hurtig og tar knappe ti minutter per øye, forklarer han. Han gjennomfører det kun med dråpebedøvelse. Mikro-operasjonen er bortimot smertefri  både under og etter inngrepet. Den teknologiske utviklingen har vært enorm. Da han begynte som øyenlege for 25 år siden, tok tilsvarende operasjon fra 1,5 til 2 timer.
– Det går ikke bare raskere. Presisjonen har blitt bedre og resultatet for pasienten er blitt betydelig bedre.

Raskt på jobb igjen
– Trenger pasientene lang rekonvalesens?
– Allerede dagen etter vil de fleste kunne kjøre bil. Noen går på jobb dagen etterpå. For alle vil det uansett være en tilvenningsperiode på alt fra noen dager til flere måneder.
– Statistikken deres viser at 96 prosent av pasientene blir brillefri. Hva med de siste 4 prosentene?
– For noen få er dessverre ikke treffsikkerheten så god. Det opplyser vi om på forhånd. Om det skjer, tilbyr vi oppfølging uten ekstra kostnader etterpå. Etterkontroller gir vi for øvrig til samtlige som er behandlet. Komplikasjoner er sjeldne og de fleste kan behandles om de oppdages i tide.

45.000 operasjoner
Hovedtyngden av pasienter som bruker Ifocus Øyenklinikk i Haugesund kommer fra Haugalandet, men kvalitetsklinikken oppdages av stadig flere også utenfor nærområdet. Mellom 10 og 15 prosent kommer fra andre steder i landet. Totalt sett har klinikken utført nær 45.000 øye-operasjoner siden starten i 1997. Klinikken er en av åtte klinikker i Europa som er gitt status som ”Center of Excellence”.
Klinikken har i dag fire doktorgradsstudenter, noe som er ganske spesielt for en klinikk på denne størrelsen.