KURSETTERMIDDAG PÅ BEDRIFTEN: Bak fra venstre: Petter Nistad, Elisabeth Nordtveit, Trygve Kvia, Eirik Kallevig, Svein Helge Ellefsen, Alf E. Hovda (kursleder). Foran: Jan Vidar Vestvik, Geir Inge Adelsten, Linn Fludal, Ingrid Prytz Ohm, Lasse Lindeman og Ole Morten Lilleland.

AOF Haugaland klarte å hente inn 2,5 millioner kroner til kompetanseutvikling i lokale bedrifter i år. Mange har fått glede av den. Nå nærmer det seg en ny søknadsrunde. 

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Innen utgangen av november ønsker AOF Haugaland å ha klar en ny bunke søknader fra bedrifter som vil øke ferdighetene hos sine ansatte.
– Dette er en suksesshistorie, sier Inger Johanne Bligaard og Tone M. Robberstad, begge senior kompetanserådgivere i AOF Haugaland. De siste 12 årene har omkring 70 virksomheter i regionen benyttet dem som leverandør av basiskompetansen som kreves for å få fart på omstilling og fornying. De senere årene har de klart å kanalisere hit en betydelig pott av de 200 millioner kroner som regjering og Storting avsatte til formålet. AOF Haugaland stiller opp for å skreddersy kompetansepakker til bedrifter og offentlige virksomheter. Søknadsfristen er 25. November. Derfor haster det med å ta kontakt om man vil komme i betraktning med sine opplæringsbehov. 

Har startet et langvarig forbedringsarbeid
– Vi har erkjent at vi ikke bare er en filter-leverandør, men i like stor grad en logistikk-bedrift. Nå jobber vi intenst med å underbygge og forbedre oss på dette området!
Daglig leder Geir Inge Adelsten i DP Filterteknikk på Frakkagjerd bruker i høst statlige opplæringsmidler på å trimme bedriften som landsomfattende leverandør av filter til maritime næring, entreprenører, tradisjonell industri og jernbane.
– Vi er godt i gang med et digitalt løft som skal gjøre oss enda mer dyktige som leverandør. Da må vi se nærmere på vår interne organisering, informasjonsflyt og ikke minst effektivitet. Flaskehalser må fjernes, forklarer Adelsten. Den interne kursingen finner sted på bedriften noen ettermiddager i måneden med foreleser fra AOF Haugaland.
Han mener at bedriften står foran et langvarig forbedringsarbeid for å kunne beholde posisjonen som en ledende filterleverandør i Norge. De er 13 medarbeidere, hvorav en betjener Østlandsområdet fra Oslo. For øvrig er 16 freelance-forhandlere knyttet til over hele landet. De lever i en bransje der det hele tiden skjer en teknologisk utvikling og det er mye å følge med i.
– Gjennom denne kursingen setter vi fokus på driften vår i bred forstand. Vi tar en puls på hva våre ansatte tenker om hvilke grep vi kan ta for å bedre inntjeningen og redusere kostnadene. Vi har allerede fått fram en rekke tanker og idéer som vi nå følger opp, sier Adelsten og er særdeles fornøyd med å ha fått denne muligheten gjennom AOF Haugaland. 

PÅ KURS HOS AOF HAUGALAND: Fra venstre Ole Sveen, John Erlend Sørhaug, Espen Dueland, Kim Martin Simonsen, Arvid Hetland, Kristian Håvik. Kai Peder Birkeland, Stian Karlsen, Helge Mundal, Dagfinn Tyse og Jostein Knutsen. Foto: TEJ

En nøkkel til å overleve!
– Marginene blir mindre og mindre. Skal vi overleve, må vi øke kompetansen blant alle ansatte, sier daglig leder Kai Peder Birkeland i Birkeland Maskinentreprenør.
Denne høsten tar han og medarbeiderne hans et internt krafttak for å løfte bedriften videre i et stadig mer krevende marked.
– Vi må være på hele veien, slår han fast. Gjennom samarbeidet med AOF Haugaland og ved hjelp av finansieringsordningen Kompetansepluss er bedriften fra Tysvær godt i gang med kursingen en til to ettermiddager i uka.
– Egentlig har vi ikke tid til dette, men vi er nødt til å ta et tak for å komme videre, sier Birkeland og legger stor vekt på at alle ansatte gjennom kursingen vil få dypere innsikt i alle deler av bedriftens drift og de felles utfordringene de har. En viktig bit er å få økt oppmerksomheten om hvordan kundene oppfatter dem.
– Det handler ikke bare om å gjøre en god faglig jobb, men også om hvordan den gjennomføres. Er det god stemning i laget, blir vi framover-lente. Oppstår det sutring, svekkes energien. Derfor tar vi tak i det med en gang, sier Birkeland. Trivsel skal være blodstrømmen i bedriften.
Han har totalt 52 på lønningslista og står foran oppstart i flere større oppdrag. For litt under et år siden fullførte de grunnarbeidene på ”Kinnesteinen” sørøst på Raglamyr, en gigantisk byggemodning utført på seks måneder. Bedriften har hatt gode resultater i 20 år. Nå skal den videre.