Ting er virkelig i ferd med å ta av på reiselivsfronten på Haugalandet om dagen. Foreløpige tall viser at det fra 2021 vil komme hele 400.000 cruiseturister hit. I tillegg har privatiseringen av Haugesund Lufthavn gitt oss en rekke nye og spennende rutedestinasjoner, og det jobbes aktivt og godt for å sikre enda flere. 

Verden blir lettere tilgjengelig for oss, og det vil bli lettere for verden å komme til oss. Alle som har arbeidet for å få til disse tingene fortjener den største honnør, for dette er uhyre viktig for regionen vår. Reiselivet er allerede en betydelig inntektskilde for regionen. Menon Economics har gjort beregninger som viser at verdiskapingen av reiselivet på Haugalandet i dag er 500 millioner kroner; Det kan bli vesentlig større om man satser på utvikling og vekst.
Skal vi sikre at Haugalandet holder seg attraktiv som turist-destinasjon, må vi sørge for at de som kommer får et opphold fylt med godt innhold og fine opplevelser. Vi må gi dem gode grunner til å komme, men vi må også sikre at de får noe å skrive hjem om – og å poste i sosiale medier. Destinasjonsselskapet gjør en strålende jobb med dette, og det er også mange andre som bidrar godt, men med nærmere en halv million turister på besøk, vil vi ha behov for å tilby dem mye mer enn vi gjør i dag. Og da må alle bidra!
Kommunene må i langt større grad bevilge midler til dette, og legge til rette for kommersielle reiseaktører. Kommunene må evne å se hvordan reiselivet kan bli en betydelig inntektskilde for kommunene i årene som kommer, og investere i dette. For det kommer ikke av seg selv.
Derfor er det kjekt å se at vi har lokale firma som ser behovet og potensialet, og som tør å satse, selv uten de store støttemidlene. Gjennom Viking Adventure tilbys for eksempel pakketurer der turistene blir tildelt elbil, ulike aktivitetspakker og alle måltider i form av lokal mat på stedene de besøker. Her blir det alt fra turer til klatreparken i Nedstrand, Baroniet i Rosendal, Folgefonna til fjordcruise i Åkrafjorden og guidet tur til Himakånå. Det er slike ting som skaper gode ferieminner!
Det er samtidig en fornøyelse å følge den positive utviklingen i Haugesund sentrum. Det er langt triveligere å vandre gatelangs i sentrum etter opprustningen av nordre del av Haraldsgata, Biblioteket og biblioteksparken. La oss håpe denne positive trenden fortsetter, og at vi alle ser hva vi kan bidra med for å gjøre Haugalandsoppholdene til turistene så minnerike som mulig.
Det vil vi nemlig ha alt å tjene på!