Vi overtok 2000 meter med asfalt og noen bygninger. Resten måtte vi fikse selv. Vi har rett og slett følt oss som gründere…

Tekst: Egil Severeide

Det er tirsdag midt i oktober og vi sitter på lunsjrommet i flyplassbygget. Klokka er 10 på formiddagen, og Haugesund Lufthavn, Karmøy sover.
– Det er sånn det er. Vi har trafikk morgen og kveld. Det vil være en utfordring for aktørene som skal lage turnuser. Økt trafikk vil gi jevnere drift, sier lufthavnsjef Tore Lillenes, daglig leder i nystartede Lufthavndrift AS. Tore har 29 års erfaring fra flyplassen på Helganes.
Tvers over bordet sitter Pål Visnes. En propell fra Møre og første mann ansatt i Lufthavndrift AS som prosjektleder  i september i fjor. Pål har bakgrunn fra reiselivsbransjen og er nå kommersiell leder. Dette er mannen som har teppebombet media de siste månedene med nyheter om nye flyruter fra Helganes.
– Vi har hatt en fantastisk start. Mange nye ruter og charterreiser til store deler av Europa. Etter 44 år med underskudd tror vi på plusstall fra 2021. Vi ser trusler, men mulighetene er større, sier Visnes og løfter pekefingeren.
– Men folk og bedrifter må bruke flyplassen De må ta et strategisk valg om at de vil fly herfra selv om det ikke nødvendigvis er best og billigst alltid. Uten lokalpatriotisme går ikke dette i hop.

Sjansespill
Oktoberregnet pisker mot ruta. Liksom for å poengtere alvoret. Lufthavndrift AS er et sjansespill. Lokale ildsjelers kamp mot giganten Avinor.
Det er mange som følger med. Det motiverer Pål og Tore. Når forståsegpåere lukter fiasko, og de lokale driverne leverer. Igjen og igjen.
Det føles deilig. De overtok 12. mai i år. Da ble Haugesund Lufthavn overført fra Avinor til Lufthavndrift AS. Et selskap eid av CS Investering (Kristian Eidesvik og Trygve Seglem), Karmsund Havn, Jakob Hatteland Bygg og Widerøe Ground Handling . Fem måneder senere kan eierne konstatere at de ligger foran skjema. Både økonomisk og i aktivitet.
44 år med underskudd skal snus til pluss på en, to, tre. Alt har gått som smurt.

Vi har et fantastisk utgangspunkt. En privat drevet flyplass med stor fleksibilitet og patriotiske eiere, sier lufthavnsjef Tore Lillenes, kommersiell leder Pål Visnes og Deanne Kvammen,
økonomisjef i Lufthavndrift

Har kostet
Men det har kostet. Pål og Tore har satt familiene på vent i perioder. I kulissene har det vært beinhard jobbing med stramme tidsfrister. Gro Isadora Isaksen fra Caiano var en viktig juridisk støttespiller. Men ikke alle hadde samme motivasjon for å få i stand en suksessfull overtagelse.
For lykkes de på Karmøy, kan det få følger for andre flyplasser i Avinor-systemet.
Ta IT, for eksempel. Alt måtte bygges opp fra bunn. En uoverkommelig oppgave på noen måneder, mente noen.
Hatteland Solutions fikk jobben. Tore Skogøy og Jan Kåre Langåker styrte prosessen og var drivkreftene i oppbyggingen av et effektivt, internt IT-system med formål å «snakke» driftssikkert med de andre, eksterne systemene.  Billettscanning, bagasjehåndtering, infoskjermer, innsjekksystemer; alt er avhengig av IT.
Alt var på plass da flyplassen ble overtatt. En sømløs overgang. Etterpå har alt fungert 100 %.

Ny kultur
Personalpolitisk var også utfordringene store. Fra trygghet for lønn, pensjoner og rutiner i staten til forhandlinger om bemanningsplaner og betingelser i en nystartet privat gründerbedrift.
Lillenes roser måten de ansatte har taklet overgangen på. De har måttet lære seg mange, nye operativsystemer og nærmere 200 nye prosedyrer samtidig som de driftet flyplassen for Avinor. 11. mai var det Avinors systemer som gjaldt. 12. mai var alt byttet ut.
Det er en overgang fra å være 1 av 3000 medarbeidere i Avinor-systemet til 1 av 30 på Helganes.
– Vi må optimalisere driften,  vi må  være kostnadseffektive og fleksible. Vi må lete etter nye og bedre måter å gjøre ting på. Det er en vei å gå, men jeg synes vi er kommet langt, sier Tore Lillenes.
Luftfartstilsynet følger prosessen med vaktsomme øyne. Å drifte en flyplass er ingen spøk. Det er mange og strenge krav til prosedyrer for sikkerhet og drift i og utenfor området. Tilsynet har vært på inspeksjon tre ganger siden oppstarten, og gitt karakteren «svært bra». Den ene gangen måtte Lillenes & Co være vertskap for seks personer i fire dager…
Målet er klart: å være den mest driftseffektive flyplassen i landet.

Økt aktivitet
Parallelt har Pål Visnes jobbet steinhardt med å få på plass flyruter som kan gi økt aktivitet og økte inntekter.
– Vi driver ikke en eneste rute selv, vi legger til rette for de enkelte selskapene. Vi markedsfører flyplassen på en måte som frister nye aktører til å prøve seg. Det er blitt mange av dem etterhvert, og flere kommer, sier Pål, som merker økende interesse i reiselivsbransjen for det som skjer på lille Helganes.
Gisle Dueland, broren til reiselivsdirektør Vigleik Dueland, har ytt god hjelp. Utflyttet haugesunder med teft og et brennende hjerte for hjembyen, sier Visnes.
Økt trafikk og effektiv drift er altså resepten for å få pilotprosjektet på Haugesund Lufthavn til å fungere. Lufthavndrift AS har inngått en tyve års avtale med Avinor, og Pål forklarer hvordan inntektsstrømmen er fordelt:
Lufthavninntekter 50 %
Taxfree 20 %
Parkering 20 %
Servering/leietakere etc. 10 %
Inntektene til lufthavnen kommer fra flyselskapene og gjenspeiler trafikkøkningen. Taxfreebutikken ble utvidet og renovert i sommer, og parkeringen er blitt billettløs og utvidet til 20 minutters fri gjennomkjøringstid. Og i innsjekkingshallen er det kommet på plass nye løsninger som gir raskere ekspedering.

Vedlikehold og drift
Avinor eier bygningene, og drøyt 2000 meter med asfalt. Vedlikehold og drift er Lufthavndrifts ansvar. 4 ansatte i administrasjonen og 25 i driftsavdelingen sørger for at flyplassen ruller og går. Tar vi med alle de andre aktørene på anlegget, gir flyplassen på Helganes arbeid til rundt 200 personer.
– Vi er jo den nye hovedflyplassen på Vestlandet snart, humrer Pål Visnes.
Men hvordan vil flyskam og økt miljøbevissthet påvirke Helganes? I Sverige har innenlandstrafikken falt merkbart det siste året, og flere lokale flyplasser er truet av passasjersvikt.
– Vi følger med og må ta dette med i våre beregninger for framtiden. Et tiltak er å påvirke flyselskapene til å tilpasse flytypen til passasjertallet, slik vi kan bruke mindre fly når det er færre passasjerer- og motsatt. Et annet er å effektivisere flyavviklingen,  sier Tore Lillenes.

Gisle Dueland (t.h.), med base i Sverige, spiller en viktig rolle i arbeidet med å utvikle nye ruter til Haugalandet. Her i møtet med Logan Air om ny Aberdeen-rute

Flytopp
Helganes hadde sitt toppår i flytrafikk i 2013. Da  brukte 706.000 passasjerer flyplassen og 250.000 av dem fløy utenlands. I 2019 er målet ca. 620.000, det samme som i 2018. Fram til 2024 forventer Helganes en trafikkvekst på 120.000 passasjerer til 740.000. Størst vekst vil det bli innen charter (64%) og utenlands (54 %), mens innenlandstrafikken forventes å øke med 8 %.
– Dette er tall basert på erfaringer, våre egne og bransjens vurderinger samt prognoser fra Avinor. Men her kan det bli svingninger. Vår jobb er å gjøre driften så effektiv og god som overhodet mulig, slik at lufthavnen har bæreevne til å møte framtiden, sier Tore Lillenes.
Vi beveger oss opp på taket, og ned i ankomsthallen. Fortsatt stille; ingen flystøy, ingen kø ved innsjekkingsterminalene. Et par flyplassansatte rusler mot utgangen, åpenbart ferdig med sin vakttjeneste. En renholder gjør sin tørn på toalettet og utenfor skinner sola.
Og i det vi tar farvel gjentar Pål Visnes sitt tydelige budskap:
Vi skal gjøre alt vi kan. Men vil vi ha en flyplass i denne regionen må vi BRUKE den! MELDING MOTTATT!

Styret i Lufthavndrift AS
Daglig lederTore Lillenes (f 1964)
Styrets leder Arild Vik (f 1962)
Styremedlem Geir Tore Henriksen (f 1970)
Styremedlem Martin Laurhammer (f 1953)
Styremedlem Stig Hatteland (f 1980)
Styremedlem Tore Gautesen (f 1983)
Varamedlem Kristian Eidesvik (f 1945)
Revisor Deloitte AS
Regnskapsfører Level Finans AS

Aksjonærer
CS INVESTERING AS
(Seglem/Eidsvik 50 %): 39,99%
KARMSUND LUFTHAVN INVEST AS
(Karmsund Havn): 33,34%
JAKOB HATTELAND BYGG AS: 21,67%
WIDERØE GROUND HANDLING AS: 5%

De nye rutene:
Haugesund –  Bergen fra 2. september
Haugesund –  Alicante helårsrute
Haugesund –  Malta fra 14. desember
Haugesund –  Aberdeen fra 24. februar
Haugesund –  København fra 28. juni
Haugesund –  Krakow fra 3. august 2020
Charters til Paris og Riga mars/april
Haugesund – Porto  (planlagt slutten av mai)