PDS Mecan på Husøy på Karmøy har fått ny produksjonshall og administrasjonsfløy.
Selv om det ble satt korte byggefrister, klarte de å komme i mål på begge prosjektene som planlagt.

Produksjonshallen måtte være klar for bruk 1. juni, bare tre måneder etter at arbeidet startet. Også arbeidet med administrasjonsfløyen startet i mars, og her skulle byggingen være ferdig innen 1. september.

– Alle involverte leverandører har stått på for å klare fristene, og begge delprosjektene ble overlevert til avtalt tid. Dette er imponerende både med tanke på den korte byggeperioden og at mye arbeid måtte foregå i fellesferien, sier Idar Simonsen, prosjektleder i PDC Mecan.
Det var i januar i år at PDC Mecan kjøpte et gammelt bygg på nabotomten. Dette var en industrihall fra 1994, med tilhørende gammel brakkerigg som ble brukt til kontorer og garderobe.

– Brakkeriggen viste seg å være i dårlig forfatning og måtte rives. Vi besluttet derfor å oppgradere hallen til en høy standard. I tillegg ble hallen delt av innvendig, slik at den i dag består av to haller. Hall for rørarbeid/rustfritt og hall for stålstrukturer, opplyser Simonsen.

Parallelt med rehabilitering av hall startet de også bygging av en stor ny administrasjonsfløy. Den er satt opp som et stålbygg, og inneholder garderober, kantine, kontorer, møterom og teknisk rom. Det er i tillegg klargjort for utvidelse med et byggetrinn 2 med èn hall på 250 m2 som vil stå i forlengelse av administrasjonsbygget mot vest.