Tilbakemeldingene fra publikum har vært formidable. Folk har stor sans for oppgraderingen av det søndre parkeringshuset i Haugesund sentrum.

Frammøtet under åpningsseremonien rett før sommerferien var fantastisk. Den nye, visuelle innrammingen av det som tidligere var et grått betongbygg, er vellykket. Mange mener at det har blitt en spektakulær tilvekst til sentrumsmiljøet. Vi som jobber i parkeringsselskapet bukker og takker for den positive mottakelsen.

Det har gått 12 år siden kommunen opprettet parkeringsselskapet. P-hus sør ble bygget i 1985, P-hus nord ca. 1990. Gjennom alle disse årene har vi jobbet målbevisst med å utvide antall parkeringsplasser i og nær de sentrale stedene i regionsenteret. I dag har vi ansvaret for 2300 kommunale parker-
ingsplasser. Flere ligger i utkant av sentrumsområdet.
720 av dem ligger i byens to parkeringshus.

Investeringene vi nå har gjort i det søndre parkeringshuset er en del av fornyelsen som nå skjer i sentrumsområdet. Parkeringsselskapet finner det naturlig å understøtte denne satsingen. I årene som kommer ønsker vi på ulike måter å gjøre Haugesund til en enda mer attraktiv by å besøke. Blant annet skal kapasiteten til å betjene elektriske biler skritt for skritt utvides.

Fornøyd med resultatet: Fra v. daglig leder i Haugesund Parkering Drift AS, Tor Otto Nilsen, arkitekt Pål Stolt-Nielsen Reksten Opus arkitekter, styreleder i parkeringsselskapet Tor Inge Fredriksen, ordfører Arne-Christian Mohn og prosjektansvarlig i Castor Entreprenør Jan Arve Kvåle.