Trenger bedrifter og huseiere praktisk bistand, må de komme hit, sier daglig leder i Haugaland Industritjenester (HIT), Odd Karl Nyrud. Han anmoder om at privatfolk ikke ser seg blind på firmanavnet. De leverer nemlig en rekke tjenester også til alle dem som trenger bistand på eiendommene sine.

HIT holder til på Sundvegen 561 på Karmøy. Bedriften har i dag 20 personer i arbeid i hele eller delte stillinger. De tar oppdrag på et svært bredt arbeidsfelt både her på Haugalandet og i landsdelen for øvrig. HIT har mange fast ansatte, og deltidsansatte som besitter en stor og bred kompetanse innenfor bedriftens virkeområder.

GODT UTSTYRT PÅ SJØEN: ”Glimt” er en praktisk og anvendelig arbeidsbåt ved kaianlegg og langs kysten. Her har Kai Frode Brun og prosjektleder Ove Kenneth Kvalavåg ankommet Husøy etter å ha gått rundt Karmøy fra Vedavåg. Også Marianne Levinsen og Odd Karl Nyrud ser fram til mange oppdrag for det anvendelige og praktiske fartøyet.

Odd Karl Nyrud tiltrådte som daglig leder i bedriften den 1. september. Han kom da fra MESTA og har en allsidig bakgrunn fra bygge- og anleggsbransjen. Han er opptatt av ryddige arbeidsforhold. Tariffavtaler skal på plass. ISO-sertifisering er aktuelt for de tjenester der slik kvalitetsgaranti etterspørres. HIT skal dessuten oppnå godkjenning som Miljøfyrtårn. Han har med andre ord lagt lista høyt, samtidig som han som daglig leder på sin nye arbeidsplass virkelig må ut i breddeformat.

Med seg på laget har han blant annet med seg styreleder Dr. Kurt B. Lund, og Ove Kenneth Kvalavåg som prosjektleder ute på oppdragene der hvor verdiskapningen skjer.

– Vi er et allsidig team med stor arbeidslyst og som er rigget for alle typer praktiske oppdrag, sier Nyrud og gleder seg til å videreutvikle sin nye arbeidsplass til å bli en seriøs og trygg praktisk tjenesteyter for store og små kunder i hele landsdelen.

STORT BEHOV FOR OPPRYDDING: Medarbeidere i HIT har i sommer hatt en rekke ryddeturer langs Karmøystrendene, til dels på dugnad. Her er Kai Frode Brun og Ove Kenneth Kvalavåg i aksjon. De mener søppelomfanget er så stort at det kunne ha gitt grunnlag for en helårsbeskjeftigelse.