Egon Hagen – psykolog

«Ny tid. Nye Tanker» var slagordet for årets LEAN nettverkskonferanse som ble arrangert på Clarion Hotel Air på Sola 12. og 13. september. Å formidle den ekstreme vitaliteten og tankevekkende innholdet i denne konferansen er nesten en umulig jobb for en enslig journalist. Det er rett og slett alt for mye som skjer. Parallelt. 

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Jobb&Næring har over tid fulgt med på hva Haugesunds-firmaet Samarbeidsutvikling AS jobber med i mange bedrifter og virksomheter i Sør-Norge. Det nettverket som konsulentene og rådgiverne skritt for skritt har bygget opp, er ikke mindre enn imponerende. Underveis har det sannelig vært mange bratte bakker for å få gjennomslag for deres forbedringsfilosofi og -metode for norske bedrifter og offentlige virksomheter. Men de har klart det. Dette tar av. 

Inspirasjon og gode råd
Årets nettverkskonferanse på Sola samlet nærmere 200 personer. Kanskje omkring halvparten av dem var ikke med på forrige samling. Hovedtyngden av «debutantene» står midt oppe i et krevende omstillings- og fornyingsarbeid i sine virksomheter. De søker inspirasjon og gode råd på veien, både fra staben til Samarbeidsutvikling og fra kolleger fra relevante produksjonsvirksomheter, tjenesteleverandører eller beslektede offentlige virksomheter. Her skjer det mye erfaringsoverføring av stor nytteverdi for deltakerne. Den setter dem i stand til å gyve løs på realitetene med fornyet kraft når de er tilbake i egen jobb.    

Menneskesyn
Nettverkssamlingen bar preg av den teknologiske utviklingen som for tiden pågår i rykk og napp både i privat og offentlig sektor. Nye dataverktøy åpner for nye muligheter i et systematisk forbedringsarbeid. Men potensialet for å oppnå økt produktivitet og bedre service handler kanskje først og fremst om hvilket menneskesyn som råder i bedrifter og virksomheter som digitaliserer. For å si det med en av veteranene i Samarbeidsutvikling AS, Bernt Nagel:
–Mennesker på instruks skaper intet eierskap til forbedringsarbeidet. 

Arne Torget – møteleder og husdikter

Over åtte tusen forslag
Nøkkelen til LEAN-arbeidet er med andre ord samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte i en bedrift eller offentlig virksomhet. Skapes det en felles virkelighetsoppfatning og «pyramidene» legges flate, bobler det som regel alltid opp forbedringsforslag fra «gulvet». Et godt eksempel på dette er Gjesdal kommune i sørfylket. Rådmann Knut Underbakke kjører LEAN i hele sin organisasjon, fikk i fjor inn godt over åtte tusen forslag fra sine 46 enheter. 

Ledernes endringsvilje
Spørsmålet er om lederne har endringsvilje nok. Mye står og faller på dem om en virksomhet skal få en vellykket LEAN-prosess.  Deler av konferanseprogrammet handlet om tunge understrømmer i dagens norske arbeidsmarked, men óg om alle de menneskelige, mentale sperrene vi drar med oss og som får oss til å sette bremsene på når nye utfordringer velter seg inn over oss. 

Reelt innhold
Stavanger-psykolog Egon Hagen var i fri utfoldelse på scenen og minnet oss alle om at livet noen ganger er mye smartere enn oss selv. Et godt lederskap handler om evnen til å håndtere endring. Forsiktige ledere som begrenser seg til kosmetiske endringer framfor å ta tak i reelle problemstillinger, blir lett gjennomskuet og skaper lite engasjement blant sine ansatte. Folk liker ikke uærlighet og mye støy. De vil ha et reelt innhold.
–Innpakningen er uvesentlig. Det er det som faktisk skjer som betyr noe, sa han og minnet samtidig om at negativitet er smittsomt. På den annen side er han optimist fordi han vet at det han kaller endringsmuskelen er en muskel som kan trenes opp. Etter å ha raljert mye med vår tendens til å havne i vanegjengeri år ut og år inn, var han tross alt optimistisk på Ola og Kari Nordmanns vegne. Vi nordmenn har tross alt vært i nye tider lenge og hatt evne til å omstille oss. Slik som verden ser ut, må vi imidlertid ikke sitte stille for lenge. Da blir vi for seint ute. Underveis i konferansen dokumenterer respektive innledere forbausende store gevinster av det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Ikke utelukkende i penger, men i like stor grad i bedre i bedre tjenestekvalitet og mer trygge og glade innbyggere.

Effektiv konferanse
Det er umulig å spane over en konferanse som var spredd på 35 foredrag, mange av dem som sagt parallelle og med tilhørende workshop’er. Her var mye effektiv jobbing, gode meningsutvekslinger og erfaringsoverføring. Samarbeidsutvikling AS har nok et år vært tilrettelegger av en innholdsrik og velorganisert nettverkskonferanse med stor nytteverdi for deltakerne. Radarparet Tom Ivar Omdahl og Rolf Røed Enoksen sammen med nettverksleder Lauritz Løvø (fra Malm Orstad AS) skal ha all ære for den jobben. Og så synes vi det er artig at de hadde engasjert velkjente Arne Torget fra Kvinnherad som konferansier og «husdikter» og Cato Thorsen fra Haugesund som kveldsunderholder. De gjorde jobben sin – og vel så det.