Kaefer Energy ble tildelt årets TPM Lean-pris akkompagnert av heftige klappsalver i festsalen på Clarion Hotel Air på Sola.
KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien og engasjerer rundt 1600 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), samt Innredning, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) samt Engineering. De er bl.a. en stor aktør på Kårstø og på Johan Sverdrup.  Hovedsetet er i Stavanger. Selskapet har jobbet aktivt med LEAN-metodikken siden 2013. De har vært gjennom en tøff markedssituasjon, men likevel oppnådd sterk vekst og et styrket resultat på bunnlinja.
I dag har selskapet en omsetning på rundt 1,5 milliarder, og har store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både på land og til havs.  

 

Apply fikk årets Produktivitetspris
Apply har jobbet aktivt med LEAN-filosofien de siste fem årene. Selskapets mål var å sikre bedre leveranser og få en mer effektiv produksjonsgjennomføring. Det ble oppnådd raske resultater. Blant annet klarte de å få bli ferdig med et installasjonsarbeid to måneder før plan på Gullfaks C. Selskpet har vært gjennom tøffe omstillinger i likhet med mange andre i offshorebransjen, men har likevel klart å oppnå positive resultater og kapre nye kontrakter. Selskapet er i dag i sterk vekst. Konkurransekraften er styrket som følge av LEAN-arbeidet. I perioden 2016-2018 var Apply ranket som den mest effektive V&M-leverandøren hos Equinor. 

 

Rørleggere i særklasse
En av årets inspirasjonspriser havnet hos en spennende rørleggerbedrift i Bergen. Grevstad & Tvedt AS har i løpet av de to siste årene bygget opp en Lean-kultur og Lean-bedrift som er blitt ett forbilde langt utover Hordalands grenser. I 2017 satt bedriftens 30 ansatte og ledere seg det hårete målet at bedriften skulle bli den VVS- bedriften i regionen med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.
– I dag fremstår bedriften med arbeidsmiljø i toppklasse. Bedriften jobber i hovedsak i det profesjonelle prosjektmarkedet, har tatt markedsandeler på nær sagt alle områder siste 1.5 år og doblet omsetning og lønnsomhet.

Fikk enorm skyvekraft
Jæder AS på Ålgård startet sitt Lean-arbeid våren 2016 og har opplevd at forbedringsarbeidet har gitt bedriften en enorm skyvekraft. Den har vært en av de mest lønnsomme i bransjen de siste tre årene. Bedriften ble stemt frem av bransjen som Årets Leverandør i 2018. Denne prisen henger svært høyt og så myer om kvalitet , etterrettelighet verdier og omdømme.
– Ikke minst har bedriftens verdigrunnlag mot sterk forbedringskultur, høy integritet og moral vis a vis egne medarbeidere, svært lavt sykefravær og meget høy medarbeidertrivsel/eierskap blant bedriftens medarbeidere.

Fornyer Gjesdal kommune
Med rådmannen i spissen har Gjesdal kommune involvert alle sine nærmere 50 avdelinger og omkring tusen ansatte i LEAN-arbeidet. Mottoet er ”Gjesdal kommune – en lærende organisasjon” og forbedringsarbeidet er godt forankret i kommunens strategiplan 2019-2025.  LEAN-arbeidet har gjort kommunen til et forbilde og både andre offentlige og private aktører følger nøye med i fornyingen som nå skjer. De ansatte har en felles verktøykasse og en rekke pågående aktiviteter. Hensikten er å utvikle en kultur med både ansvarlige og myndiggjorte medarbeidere.