TAKKET FOR HJELPEN: Adm. dir. Torleif Lothe i NORCE Haugesund og NORCE’s konserndirektør Teknologi, Kristin Flornes (til h.) benyttet anledningen da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skulle åpne høgskolesemesteret på Campus Haugesund å takke Venstre lokalt og sentralt for jobben partiet gjorde da virksomheten i Haugesund ble berget i en kritisk situasjon. Til venstre: varaordfører May Britt Vihovde.

I sommer ble forskningsstiftelsen Polytec en del av NORCE, den nye forskningsgiganten på Vestlandet. Adm. dir. Torleif Lothe og hans kunnskapsstab i Haugesund har fått et nytt og etterlengtet økonomisk fundament. Forleden dag benyttet han anledningen til å takke for den politiske hjelpen de fikk i en kritisk situasjon – og fortelle om et nytt, stort oppdrag.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
For seks år siden berget forskningsstiftelsen Polytec så vidt livet da Stortinget ga bl.a. stiftelsen ekstraordinær kvalifiseringsstøtte. Da hadde vårt lokale forskningsinstitutt jobbet iherdig i flere år for å oppnå en grunnbevilgning i det nasjonale finansieringssystemet for denne type kunnskapsinstitusjoner.  Polytec hadde brei politisk støtte lokalt, men det var Venstre som kjørte det politiske løpet i forhold til Regjering og Storting – og som fikk gjennomslag.

Berømmet eierne og ansatte
Da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø nylig var i Haugesund for å åpne nytt studieår på høgskolen, benyttet adm. dir. Torleif Lothe anledningen til å takke partiet for drahjelpen i en svært kritisk situasjon i Polytecs historie. Med på visitten var Haugesunds varaordfører May Britt Vihovde. Hun var den gang Venstres gruppeleder og svært delaktig i den politiske jobben som her ble gjort.
– Dere tok heldigvis tak i tide, smilte statsråden og berømmet både eiere av og ansatte i Polytec for de grep som ble tatt i fortsettelsen.

I tungvekt-klassen
Vi vet at i etterkant ble Polytec fusjonert inn i Uni Research i Bergen og som seinest i sommer inngikk i en enda større fusjon, nemlig NORCE, forkortingen for Norwegian Research Centre. I et tidligere intervju vi hadde med Torleif Lothe, slo han fast at dette et skritt opp i tungvekt-klassen. For nærings- og samfunnslivet på Haugalandet og i Sunnhordland betyr dette at vi har fått en åpen dør inn til en fantastisk bred kompetanseverden. For forskningsmiljøet her i regionen innebærer fusjonen at kjøttvekta blir større i hovedstaden når prosjekter skal prioriteres og midler fordeles. NORCE blir landets nest største forskningsmiljø. Av den grunn var det naturlig at NORCE’s konserndirektør Teknologi, Kristin Flornes, var til stede under statsrådsbesøket på Haugesundskontoret. Også hun berømmet styret og de ansatte i Polytec for den realismen og stå-på-viljen som førte stiftelsen inn både på en økonomisk tryggere grunn og inn i et faglig samspill med flere av landets tyngste forskningsmiljøer.

Stor jobb for Vegvesenet
Statsrådsbesøket i Sørhauggt. 128 (DnB-bygget) i Haugesund sentrum fant sted kort tid etter at NORCE i Haugesund hadde mottatt melding fra Statens Vegvesen om at de hadde vunnet fem av seks anbudspakker som ble lyst ut på forsommeren og som alle gjelder ulike maritime måle- og utredningsbehov som statsetaten har når det gjelder fjordkrysningene på en planlagt fergefri E39 fram til Trondheim.
– Dette er store oppdrag for oss og vil gi oss en betydelig omsetningsvekst de kommende årene, sier en glad og stolt Torleif Lothe. Fra før har NORCE Haugesund en tilsvarende rammeavtale med Kystverket. I sum betyr det at forskerne i Haugesund og deres kolleger i NORCE settes i posisjon til å forsterke sin faglige bredde og skaffe seg en totalforståelse om alle strøm- og vindforhold langs Vestlandskysten opp til Trøndelag.
– Og nå må dere ansatte flere folk igjen?
Både Lothe og Flornes nikker bekreftende. De trenger flere toppkvalifiserte folk både i Haugesund og Bergen. Det betyr at de trenger mer plass i Haugesund. Huseier har tilbudt dem hele 5. etasje i DnB-bygget. Flyttingen er rett rundt hjørnet.

Ser til Haugalandet
Konserndirektør Kristin Flornes kombinerte Haugesunds-besøket blant annet med deltakelse på EnergiRike-konferansen i Festiviteten. Da vi spør henne om å oppsummere sine inntrykk, svarer hun kontant at Haugalandet er en region med store ambisjoner og som imponerer henne.
– Her er det enorme muligheter også for NORCE-institusjonene. Innovasjon er nøkkelen til å få noe til i den store, grønne omstillingen og nyskapingen som nå kommer, sier hun til Jobb&Næring. Hun har tydeligvis fått ny innsikt under dette Haugesunds-besøket og nye kontakter er etablert. Kristin Flornes er enig med de mange industrifolkene her vest som nå etterlyser økt tempo og bedre statlige rammebetingelser for en grønn satsing. Og det haster om vi nordmenn skal nå klimamålene i 2030 og 2050.