Rolf Røed Enoksen og Tom Ivar Omdahl har flyttet sine rådgivingsselskaper inn i 3. etasje i 24/7-bygget. Bedriftsrådgiverne og LEAN-spesialistene satser på at de nå har fått et enda bedre utgangspunkt for å veilede bedrifter og offentlige virksomheter gjennom vitale forbedringsprosesser.

– Gang på gang oppnår vi konkrete og overraskende positive resultater når alle medarbeiderne i en bedrift blir engasjert i forbedringsarbeid. Involvering og myndiggjøring av dem som gjør jobben i produksjonen eller førstelinjetjenesten er avgjørende viktig om man skal lykkes, sier Tom Ivar Omdahl, daglig leder i Samarbeidsutvikling AS.
Rolf Røed Enoksen er for sin del bekymret over ferske undersøkelser som Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført og som viser at arbeidslivet i landet vårt er blitt mer autoritært. Mange bedrifter beveger seg i feil retning når tilliten til topplederne synker.
– Vårt arbeid over lang tid har vist at nøkkelen til kontinuerlig forbedring er å engasjere alle medarbeiderne, mobilisere deres innsikt og kompetanse og få dem til å ta eierskap i jobben med å fjerne flaskehalser, forbedre arbeidsprosesser/produktiviteten og dermed utnytte resursene best mulig.
Våre kunder er både overrasket og begeistret over hva det er mulig å oppnå av målbare, positive resultater, sier han og ser fram til årets store begivenhet for selskapet og deres kunder: Årets TPM LEAN-konferanse i Stavanger 12. og 13. september. Her møtes hele nettverket av bedrifter og virksomheter som har brukt deres arbeidsmetoder for å fortelle om sine erfaringer, motivere hverandre og ikke minst tilføre hverandre ny energi til å fortsette forbedringsarbeidet.
Flyttingen innebærer at 24/7-bygget har fått landets eldste operative rådgivingsselskap innen den japanske ledelses- og forbedringsfilosofien TPM/LEAN som leietaker. Nye muligheter åpner seg. Kontaktflaten utvides, de er åpne for ny menneskelig stimulans og synergier.  Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Tom Ivar Omdahl. Herfra skal de utvikle seg videre.  Synergia Advisors Holding AS er hovedaksjonær i Samarbeidsutvikling Norge AS samt eier av konsulentselskapet Synergia Advisors AS. Rolf Røed Enoksen er eier av Synergia Advisors Holding AS . Tom Ivar Omdahl er daglig leder i Samarbeidsutvikling Norge AS.
Omsetningen for selskapene i 2018 var 16,9 millioner kroner. Før skatt var resultatet på 2,3 millioner kroner.