Maria Tran er en av sju studenter som i sommer har fått verdifull jobberfaring i Veidekke. Her med distriktsleder Ove Nedrebø og prosjektleder for utbyggingen av sykehuset, Lars Vestvik.

Distriktsleder Ove Nedrebø i Veidekke synes det er viktig å framheve dette poenget i en tid der han og hans medarbeiderne i Haugesund har vunnet flere store anbud, og som de enten er i ferd med å fullføre, eller er godt i gang med. Han har fått med seg at det fra tid til annen kommer mishagsytringer over at en riksentreprenør «stikker av gårde» med de store jobbene i regionen. Han mener bestemt at slike ytringer settes fram mot bedre vitende.

– Vi er en del av et stort skandinavisk konsern, men har en sterk lokal forankring. Alle våre over 70 ansatte kommer fra ulike deler av distriktet, og 80-90 prosent av verdiskapingen vår blir igjen her på Haugalandet og i Sunnhordland, sier distriktsleder Ove Nedrebø i Veidekke. 

De gode løsningene
Vi vinner ikke anbud uten riktig kompetanse, pris og løsning, og uten at vi leverer minst den kvalitet som en oppdragsgiver krever. Vi har tilgang på kompetanse og erfaring fra mange ulike prosjekt i hele Skandinavia. Da finner vi gode løsninger, men uten lokale samarbeidspartnere vinner vi ikke fram i det lokale markedet, slår han fast.
– Jeg er svært stolt over den jobben som legges ned av våre ansatte, og våre samarbeidspartnere, og som gjør at vi har en sterk posisjon på Haugalandet. 

Største prosjekt noensinne
– Skal vi sikre lokal verdiskaping er vi nødt til å være fleksible, løsningsorienterte og realistiske, legger han til og trekker fram det pågående prosjektet på Haugesund sjukehus som eksempel. Det nye bygget som nå reises er blant de største investeringene som noensinne er gjort på Haugalandet.
Ca. 20.000 kvadratmeter nybygg skal stå ferdig i 2021.
Veidekke vant sist høst totalentreprisen, som har en verdi på mer enn 800 millioner kroner. Prosjektet ledes fra Haugesundskontoret, men Veidekke har sikret seg ekstra innleid kapasitet fra samarbeidspartnere. Fordi dette er et meget teknisk komplisert bygg, knyttet de også til seg Caverion tidlig i anbudsfasen. De er en av Norges ledende tekniske entreprenører og satte tidlig av nødvendig kapasitet for å bidra i utformingen av tilbudet til Helse Fonna.
– Godt samspill i hele kjeden er nøkkelen for å lykkes.

Veidekke er regionens største kaibygger og har i de siste årene bl.a. vunnet store jobber både på Husøy og Killingøy.

Motarbeider sosial dumping
Ove Nedrebø og hans lederstab er svært opptatt av selskapets samfunnsansvar. HMS gjennomsyrer alle deres aktiviteter. De motarbeider konsekvent sosial dumping blant annet ved å håndheve klare regler overfor sine underleverandører. De må igjen ha alle sine formaliteter på plass også overfor underleverandører de benytter seg av.
– Dette er viktig for oss og vi bruker mye tid og ressurser på dette, bemerker Nedrebø og viser videre til at bedriften til enhver tid har 3-5 lærlinger i betongfaget; at de har et velfungerende 2-årig trainee-program for nyansatte, kurs- og etterutdanningsmuligheter generelt, samt en politikk for sommerjobber for ingeniørstudenter. Studentene har mange muligheter for å skaffe seg jobberfaring på spennende byggeplasser.

Spennende marked
Veidekke-sjefen i Haugesund mener at Sunnhordland og Haugalandet er et spennende marked.
– Det er mye spennende på gang både i privat og i offentlig regi og vi i Veidekke ønsker fortsatt å være med på samfunnsbyggingen. Vi har høy kompetanse i vår organisasjon og er motiverte for nye oppdrag.
Akkurat nå har Veidekke Haugesund en historisk stor portefølje. Samtidig jobbes det med flere store utviklingsprosjekt som i fremtiden kommer til utførelse. – Tidlig involvering av totalentreprenør er ofte en nøkkel til suksess, der løsning, kvalitet og pris balanseres fra begynnelse til slutt.

Meierikvarteret, er et nylig avsluttet prosjekt i Leirvik på Stord, der Veidekke også har en avdeling.