– Selv om vi måtte begrense oss underveis, framstår 24/7-bygget som et dynamisk bygg der bedriftene kan skape synergier og framstå mer konkurransedyktige i sine markeder, sier arkitekt Ronny Tollaksen i PDS Arkitekt AS til Jobb & Næring.  

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Vi oppsøkte ham for å snake om byggets kvaliteter, utforminger og design-filosofi. Han har vært involvert i prosjektet nesten helt siden PDS Protek utformet de første skissene for nybygget i 2010. Da kjøpte selskapet den kommunale eiendommen der den fraflyttede Rossabøheimen sto. Lokalene de da hadde på Kvala var for små og utdaterte. Etter hvert som planleggingen gikk sin gang, bestemte PDS Protek seg for å skaffe seg en finansiell samarbeidspartner, noe som etter hvert førte til at John Gilbert Helgeland overtok hele prosjektet, men fortsatte med arkitektene i PDS på laget. 

Mange hensyn å ta
Ronny Tollaksen forteller at tomtegrensene og den vedtatte reguleringsplanen ga dem de fysiske rammene. Å etablere et nytt kontorbygg på en eksisterende tomt kan være krevende.
– I dette prosjektet måtte vi spesielt tenke på eksisterende innkjørsel, Vegvesenets mulige utvidelse av E134 og strenge byggelinjer og siktkrav rundt rundkjøringen. PDS sto også for ny detaljregulering av tomten, som er veldig kompakt, forklarer han og fortsetter:
– Vi har ikke endret hovedformen på bygget særlig mye. Sidefløyen mot vest, hadde opprinnelig bare en etasje. Vi hadde også planer om en annen innkjøring til garasjen i bygget og hovedinngangen ble flyttet for å optimalisere arealbruken i 1. etg. Det vil alltid være behov for å vurdere disse tingene grundig. Vi hadde på et tidspunkt ca 29 prosent fellesareal i bygget, men om tegninger og optimaliseringer har fått fellesarealet ned i under 20 prosent. Dette fører til at bygget blir mye mer konkurransedyktig for byggherren når han skal leie ut.
Vi hadde i utgangspunktet også planer om et solcelleanlegg på 700 kvm på tak og fasade, samt 32 borrehull etter jordvarme i kjelleren. Alle bygningselementene var prosjektert med passivhus-standard og bygget skulle Bream-sertifiseres. Det ble imidlertid ikke innovativt og sprekt nok til å tilfredsstille ENOVAs tilskudds-kriterier. Dermed ville det koste mer enn det smakte,og vi måtte justere planene, forklarer han.  

FORNØYD ARKITEKT: Ronny Tollaksen er meget fornøyd med 24/7 slik det nå framstår.

Formet etter tomtegrenser og byggelinjer
– Det var viktig å utnytte potensialet i tomten maksimalt. Derfor har vi to etasjer under bakken og sju etasjer over. To av fasadene ligger i tomtegrensen, mens de andre fasadene følger byggelinjer og siktsoner, forteller Tollaksen.  Samlede flater i 24/7-bygget er nå på ca 8000 kvm, parkeringskjelleren på 2000 kvm inkludert.
– Det virker likevel som om du er fornøyd med sluttresultatet?
– Ja, jeg og vi er det. På grunn av justeringene er det kanskje blitt litt mer moderat enn hva vi opprinnelig la opp til, blant annet i forhold til inngangspartiet og størrelsen på fellesarealene. Likevel er bygget planlagt som et kontorbygg og det var til slutt viktigere for oss å legge til rette for gode arbeidslokaler, der lys og ikke minst utsikt er i hovedfokus, svarer han og slår fast at bygget fungerer svært godt. Det er både energi- og arealeffektivt og derfor konkurransedyktig på leiepriser. Ventilasjonsanlegget er avansert, vannbåren varme er installert og alle kontorer har bevegelsessensorer som regulerer belysningen. Sensorer registrerer også antall personer i rommet og justerer løfttilstrømmingen. Temperaturene kan styres for hvert enkelt rom. 3-lags glass og tykke vegger gjør varmetapet minimalt.
– Joda, vi er meget fornøyd med det ferdige bygget. John Gilbert Helgeland har reist et moderne kontorbygg, som jeg tror han er veldig fornøyd med. Alle leietakerne har fått gode fysiske rammer for sine virksomheter i bygget med gode møtelokaler og fellesrom i sokkeletasjen og med kontorarbeidsplassene spredd rundt fasaden, der lys og utsikt er i høysetet.
– Videre har vi en veldig bra felles kantine. Denne har flerbruksmuligheter og felles møterom tilgjengelige for alle i bygget. I disse dager ferdigstilles også takhagen i 5. etg. Dette blir et felles rekreasjonsområde for alle i bygget. Huset er meget godt utnyttet. Det er hyggelig å se at det fungerer i praksis, smiler han. 

Skryter av samspillet
I starten var det Tor Gunnar Isdal som hadde prosjektet. Da han sluttet, var det Tollaksen og en kollega som overtok arkitektsansvaret for det opprinnelige konseptet. Også denne kollegaen flyttet etter hvert på seg, slik at Tollaksen overtok hovedansvaret for utformingen av bygget etter skiftet av byggherre. Noe seinere har en ny kollega, Olafur Johannesson, bidratt for å ivareta den estetiske kvalitetssikringen, interiørløsningene inkludert.
Tollaksen skryter av samspillet med elementprodusenten Prefab Design i Stavanger. De har utvekslet 3D-modeller av bygget underveis og har hatt et tett faglig samarbeid på design og beregninger. GK har hatt alle tekniske fag. Selskapets prosjekteringsavdeling i Stavanger har gjort en glimrende jobb og bidratt til gode prosjekteringsmøter sammen med byggeleder Helge Seglem og byggherre John Gilbert Helgeland.
– Vi har hele veien hatt en nær og tett dialog.
– God planlegging er med andre ord vel halve jobben?
– Korrekt, slår han fast og illustrerer detaljnivået i prosjekteringen slik:
– For eksempel er fasadegranitten tegnet stein for stein og har blitt nøyaktig slik 3D-modellen forutsatte. For øvrig er alle fag komplett 3D-modellert og kollisjonstestet på forhånd. Da blir det mindre feil på byggeplass, når byggingen er i gang. Det er for øvrig ikke det største bygget Ronny Tollaksen har tegnet. Avfallsbehandlingsanlegget til IVAR på Forus er større, en avansert fabrikkbygning på 12000 kvm. Han har jobbet med dette store prosjektet siden 2013, der han har hatt arkitekt og BIM koordinator roller. 

Kunne tenke seg mer på taket
– Ok. 24/7-bygget er reist. Hadde du hatt mulighet til å oppfylle et ønske du har om å installere et element eller komponent som dere har vært nødt til å utelate – hva ville det ha vært?
– Det som ville ha vært kjekt, var å få utnyttet taket oppå 6. etg. enda mer. Det er en fantastisk utsikt herfra. Et restaurant-konsept her oppe ville ha vært spennende og tøft, eventuelt felles solterrasse eller møtelokaler. Reguleringsplanen gjør det imidlertid umulig, da øvre del av taket er avsatt til tekniske rom.
Selv mener han at han og kollegene har tatt et kvantesprang fra trange kontorforhold på Kvalamarka til 24/7-bygget.
– Det er himmelen i forhold. Her er det luftig, åpent og fint, en atmosfære for konsentrasjon og arbeidsro. I det hele tatt: ganske perfekt, sier Ronny Tollaksen før han tar seg tid til å vise meg rundt.