TO LOKALE FRONTPERSONER: Simon Næsse (t.v) er styreleder i MetCentre på Karmøy og Arvid Nesse, daglig leder for både MetCentre og Norwegian Offshore Wind Cluster.

Utålmodigheten er stor blant lokale bedrifter som ønsker å ta en posisjon i utviklingen av offshore vindkraft. De ønsker en aktiv tilrettelegging fra norske myndigheters side. Men olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er foreløpig tilbakeholden.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Under EnergiRike-konferansen og Frokostseminaret om temaet fredag samme uke sto temaet på dagsordenen. Sistnevnte arrangement hadde Norwegian Offshore Cluster og Aker Solutions som vertskap og ble flyttet fra lokalene til Haugaland Vekst til Scandic Haugesund på grunn av uventet stor påmelding. Da hadde olje- og energiministeren i innleggene sine både på EnergiRike og på KraftJazz-seminaret torsdag, begrenset seg til å vise til den pågående høringen om forslaget om å åpne områder for konsesjonssøknader for havvind-prosjekter. Det mest aktuelle området på kort sikt er Utsira Nord rett utenfor vår egen kyst.
– Dere har svært gode forutsetninger for fremtiden, sa han til haugalendingene og sunnhordlendingene som var til stede på arrangementene.
– Som del av høringen vil vi foreslå en forskrift til havenergiloven. Forskriften gir nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen. Jeg mener vi nå må høste erfaringer fra denne første åpningen før vi går videre. Jeg ønsker ikke å innføre storstilte nye subsidier som en del tar til orde for, sa Freberg uten ytterligere politiske signaler eller kommentarer. Det var svært mange til stede som hadde håpet på noe mer konkret. Men han ga ingen løfter om nye grep verken i Festiviteten eller på seminaret hos Haugaland Kraft. 

Trenger flere demo-prosjekter
En av dem som hadde slike forventninger var Arvid Nesse, daglig leder for Norwegian Offshore Wind Cluster og MetCentre på Karmøy. Han viste til at nederlandske og danske aktører for lengst har tatt en dominerende posisjon i produksjon og utplassering av bunnfaste vindmøller til havs. De leverer komplette pakker. Noen få norske selskaper har levert til og deltatt i prosjekter.  Når det gjelder flytende havmøller, synker kostnadsnivået og man nærmer seg regningssvarende løsninger. Det åpner for et helt nytt og større marked og kan utvikles til en global industri som passer svært godt for hele det norske offshoremiljøet.
– Men det er viktig å få noen større prosjekter i gang, sa Nesse. Han har nå hele 72 medlemsbedrifter i bedriftsnettverket han samordner og jobber for, samtidig som han tilrettelegger for de internasjonale aktørene som er i ferd med å teste piloter på MetCenter-feltet vest for Skudeneshavn. Både MetCentre og nettverket er meget interessert i å få i gang flere demo-prosjekter og få konsesjonsbehandlet dem fortløpende.  Det haster med å utvikle et hjemmemarked, utvikle teknologi, kompetanse og ferdigheter. Vi er på vei inn i en global konkurranse blant nasjoner om å være først på storskala flytende havvind. Posisjonerer vi oss, kan det skape titusenvis av nye arbeidsplasser. 

Magne Bjelland fra Kværner Stord.
Knut Wassbotn, Aker Solutions.

Perfekt havdybde
– Vi kan gjøre nesten alt her i regionen, fra design til produksjon. Vi mangler en turbinfabrikk, ellers mestrer vi hele kjeden, sa Nesse og minnet om at vi har et kraftunderskudd på Haugalandet, et verdensledende offshoremiljø og en kyst som er velegnet for flytende vindmøller. Lederen for utviklingsmiljøet i Aker Solutions, Knut Wassbotn, forsterket argumentene for en norsk satsing på offshore vindkraft. Sol og vind kommer til å utgjøre minst 50 prosent av den globale energimiksen i 2050. Behovet for grønne energikilder er størst i Asia. Her venter formidable utfordringer for å erstatte kullet i energisystemene. Wassbotn skisserte kraftige, 300 meter høye flytende møller. Installeres de ved kai før sleping ut i havet, kan kostnadene reduseres betraktelig. Produksjonsmiljøet på Haugalandet og i Sunnhordland har den kompetansen som kreves og Utsira Nord har en perfekt havdybde.
– Vi trenger starthjelp for å få i gang ny industri, signaliserte han.

Trenger et hjemmemarked først
Magne Bjelland fra Kværner Stord gir tilsvarende signaler. Hans bedrift er allerede godt involvert i leveranser til bunnfaste havmøller, men ser hva som nå kommer når det gjelder flytende installasjoner. På frokostseminaret viste han bl.a. til at det i dag florerer mange typer fundamenter i markedet, men den ideelle, robuste strukturen er enda ikke oppfunnet og produsert. Skal norske bedrifter delta i denne konkurransen, trenger de et hjemmemarked med et tilstrekkelig volum. Det er et utviklingsarbeid som det er vanskelig for bedriftene å ta økonomisk risiko aleine.
– Risikoen må bli mindre. I dag er dette et politikkområde som bokstavelig talt flyter, sa han før han antydet at norsk verkstedindustri minst må opp i en kapasitet på 50 havmøller i året om den skal kunne bli en global leverandør. Mange av dem må produseres ved kystene de skal utplasseres, hvilket krever tilstrekkelige landarealer og nødvendig infrastruktur. Her har vertskapsnasjonene en svær jobb å gjøre.
– Dette er en verden som norsk offshoreindustri er skodd for på alle måter. Vi har all den kompetansen som kreves. Den kan glatt overføres fra olje og gass til offshore vind, sa han i innlegget sitt.

Venter på analyser
Adm. dir. K. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst IKS avrundet havkraft-frokosten på Scandic Haugesund med å gå gjennom den regionale havstrategien som regionrådet nå følger for å få gjennomslag for en omfattende satsing på offshore havvind. På den varslede nasjonale havvindkonferansen i Oslo den 16. september skal analyseselskapet Menon legge fram en vurdering av hva som kreves av offentlige bidrag for å hjelpe satsingen i gang og hva som kan bli de økonomiske ringvirkningene om det doseres tilstrekkelig drahjelp.
Vi får håpe at energien herfra kan dytte regjeringen ut fra land og ta noen skikkelige svømmetak inn i vår nye industrielle framtid. 

HAVSATSING I FJØRESTEINENE VÅRE: Slik illustrerer Unitech hvordan MetCentres aktiviteter kan kombineres med storskala satsing på flytende havvind på Utsira Nord.