Tilløpet er gjennomført og de nærmer seg hoppkanten. Etter å ha forsket seg frem til den rette fiberbetongblandingen, er de fire gründerne i Konkret Studios klare for å produsere møbler, vasker, veggpaneler og benkeplater. Nå håper de at en intensjonsavtale med Validé, skal bidra til å gi dem den ekstra oppdriften som trengs. 

SATSER PÅ DESIGNMØBLER I FIBERBETONG: José Ochoa, Cato Ådnanes og Martin McGovern. Den fjerde gründeren, Johan Langfeldt, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tekst og foto: Liv Alsaker Sande
Martin McGovern, Johan Langfeldt, José Ochoa og Cato Ådnanes har gjennom bedriften sin Konkret Studios brukt to år på å utvikle sin helt egen blanding av fiberbetong. Med denne blandingen kan de bygge tynnere og lettere konstruksjoner av fiberbetong – noe som igjen gjør at bruksområdene blir flere.
– To års testing og utprøving har gjort at vi er 100 prosent trygge på at produktene våre er av ypperste kvalitet. Vi er sikre på at de tåler hard bruk og er innenfor dagens krav om bærekraftig produksjon. Våre produkter får også en forseglet hinne, som gjør de meget bestandige mot sprekker og andre misdannelser. Produktene er også brannsikre, noe som også er svært viktig, sier Cato Ådnanes som er en av de fire gründerne.
Konkret Studios holder til på Bakarøya i Haugesund og det er her testingen og forskningen har pågått nå i over to år. Her har de også et studio med utstilling av inne- og utemøbler, benkeplater og andre konstruksjoner de har designet.
– Det er egentlig fantasien som setter grenser hva du kan bruke denne fiberbetongen til som vi har sikret oss agentur på. Vi designer gjerne på oppdrag for dem som er på jakt etter noe helt spesielt og har til nå hatt en del kunder gjennom ulike kjøkkenleverandører her lokalt og har også levert produkter til bedriftsmarkedet. Vi ser et stort marked både hos private husholdninger, bedrifter og offentlige aktører. For eksempel er våre fiberbetongprodukter ypperlige å bruke i uterommet, hager og i parker, sier de.
De legger ikke skjul på at investorer har banket på døren, men ennå ønsker de å stå helt på egne bein. For samtidig som de har utviklet produkter av fiberbetong, har de drevet malerfirmaet sitt og på den måten skaffet inntekter til bedriften.
 – Drømmen er selvsagt å produsere og selge så mye møbler og konstruksjoner av fiberbetong, at det blir hovedgeskjeften. Men enn så lenge er vi avhengig av maleroppdragene for å kunne utvikle gründerbedriften, sier de og er stolte av at de i vår skrev en intensjonsavtale med Validè Haugesundregionen.
– Nå håper vi virkelig at vi klarer å gjennomføre de videre kvalifikasjonsrundene som gjør at vi blir en inkubasjonbedrift og får full oppfølging av Validè, sier de. 

STOR BREDDE: Gründerne har utviklet en rekke produkter i fiberbetong.

Kvalifisering for opptak i inkubator

Forretningsutvikler Rikke Lønning (bildet) i Validé Haugesundregionen opplyser at de har skrevet en intensjonsavtale med Konkret Studios om opptak i inkubator. 

– Det betyr at de går i gjennom en kvalifiseringsfase hos oss, hvor vi vurderer forretningsidéens unikhet og konkurransefordel, vekstpotensialet for idéen og teamets gjennomføringevne, sier hun og fremhever innsatsen til Konkret Studios som har skaffet seg enerett på en betongblanding som gjør at man kan produsere konstruksjoner til en mye lavere egenvekt og mye tynnere enn tidligere.
– De har jobbet godt med markedsføring og design/produksjon av møbler og benkeplater hittil, men vi mener at vi kan bidra til å utvikle forretningsmodellen ytterligere. For å utnytte vekstpotensialet må de prioritere markeder og kundegrupper som gjerne kan ligge helt utenfor design- og forbrukersegmentet. Det er disse mulighetene vi nå forsøker å avklare for deretter å spisse forretningsmodellen. Når vi har vært gjennom kvalifiseringsfasen blir Konkret Studios stilt overfor en syretest hvor de skal synliggjøre unikhet, vekstpotensial og gjennomføringsevne. Om presentasjonen bekrefter at de ligger innenfor vårt mandat, vil vi skrive en inkubatoravtale, som gjerne varer 1-2 år. I den perioden jobber vi videre med forretningsmodellen og kommersialisering av idéen. Vårt bidrag er kompetanse, nettverk og kapital. Dvs vi følger selskapet i hele prosessen fra idé til kommersialisering, opplyser Rikke Lønning.

Fakta: 
Validé Haugesundregionen AS er en inkubator som startet i 2010 under navnet Ipark Haugesund. De er delvis eid av Validé AS, som er rangert på topp blant landets innovasjonsmiljøer av SIVA. Dette er et norsk statsforetak som har til formål å tilrettelegge for utvikling av nytt næringsliv i Norge blant annet gjennom å investere i innovasjonsselskaper og næringseiendom.
Validé Haugesundregionen får innovasjonsstøtte av SIVA, fylkeskommunen og omkringliggende kommuner for å kunne tilby rimelig rådgivning innen forretningsutvikling til selskaper med innovative forretningsidéer. Hvert år vurderer Validé Haugesundregionen 70-80 idéer, derav 6-7 blir tatt opp i inkubator.
Validé Haugesundregionen har to ansatte, er forvalter av Karmøy Næringsfond og fasiliterer engleinvestornettverket BAN Haugesund.