HAUGALAND VEKST-TEAMET MINUS EN: Fra venstre: Vidar Vorraa, adm. dir. K. Tormod Karlsen, Rita Leinan, Sturle Mongstad (prosjektleder Velferdsteknologi), nestleder Inger K. Håvik og Ronny Sætre (Haugaland Skole og Arbeidsliv). Jannicke Kvarven (Regionalt omdømmearbeid og rekruttering) var på jobbtur til Utsira da bildet ble tatt. Samtlige bærer tittelen mulighetsutvikler.

Haugaland Vekst IKS har flyttet på seg. Staben har nå installert seg i det gamle Telebygget i Haugesund sentrum med inngang fra Øvregata. Her har den fått gode rammer omkring sin nye tilværelse som kommunenes rendyrkede utviklingsselskap.  

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
– Når Næringsforeningen bestemte seg for å flytte inn i 24/7-bygget og Ungt Entreprenørskap flyttet til Norheim, ble vi for få igjen i Karmsundsgata 51. Når også vi bestemte oss for å flytte på oss, var vi så heldige å få tilgang på disse lokalene i det gamle Telebygget, sier adm. dir. K. Tormod Karlsen til Jobb&Næring. Selskapet var i vår gjennom en prosess der det ble bestemt at det ikke lenger skal ivareta næringssjef-funksjoner for noen kommuner. Fortsatt skal selskapet være sekretariat for Haugalandsrådet, men utviklingsoppgavene skal rendyrkes. Karlsen er fornøyd. Han og hans medarbeidere har fått gode rammer for sin nye tilværelse. 

Holder dampen oppe om E134
Ved siden av de samfunns- og næringspolitiske oppgavene som selskapet skal ivareta for de ti kommunene og fylkeskommunen som eier selskapet, skal omdømmearbeidet, velferdsteknologi-prosjektet og Skole og arbeidsliv-apparatet fortsatt forvaltes herfra. Det er langvarige, tunge og komplekse oppgaver og en stor region som skal følges opp. Selv har Karlsen skarpt fokus på jobben med å få prioritert investeringene i en vintersikker E134. Den står fortsatt høyt på agendaen.
– En ny Nasjonal Transportplan er underveis og det er viktig at vi holder dampen oppe for å få gjennomslag for de prosjektene vi har prioritert. Her på Haugalandet er det snakk om de strekningsvise tiltakene fra flyplassen på Karmøy fram til Bakka i Etne, sier Karlsen.  Resten av landet skriker etter ferske samferdselsmidler, blant annet til nye, dyre tog-prosjekter. Mange synes at det nå er deres tur.
– Det er derfor en kamp der vi hele tiden må være skjerpet og godt synlige om vi skal ivareta regionens interesser, legger han til.  

Krevende vindkraft-prosess
– Og i løpet av denne våren hoppet dere også i havet?
– Riktig. Den nye havstrategien er et bredt og stort maleri som skal settes sammen. Vi avventer nå det endelige valget av Utsira Nord som et av landets første demonstrasjonsfelt for flytende havmøller. Samtidig ser vi at det hardner til i vindkraft-debatten. Enkelte motstandere blander sammen vindmøller på land og flytende møller til havs. Vi opplever det som problematisk å nå gjennom med fakta og informasjon og regner derfor med at det blir en kravende prosess framover, svarer han. Dagen etter dette intervjuet dro Karlsen til Oslo sammen med samarbeidspartnerne for å gå gjennom en ringvirkningsanalyse for flytende havvid som Menon Economics utarbeider for dem og som skal legges fram på en stor havvinds-konferanse som arrangeres i Oslo den 16. september.

Reiselivssatsing
Men adm. dir. K. Tormod Karlsen har mer på hjertet om høstens arbeidsoppgaver:
– Vi er også i ferd med å rulle ut et løp der vi følger opp vedtak om å utarbeide en regional reiselivsstrategi, i nært samarbeid med destinasjonsselskapet. Den står på dagsordenen i samtlige medlemskommuner og må også skjele til tilgrensende områder i Sunnhordland og Hardanger. Temaområdet «viking» er for lengst pekt ut som en rød tråd i satsingen ved siden av videreforedling av naturbaserte opplevelsesturisme og bærekraftig reiseliv. Vi må finne vår plass mellom Bergen og Stavanger. Her kan alle kommunene bidra med sitt og vi står foran en omfattende involveringsjobb denne høsten og vinteren, forteller han.

Mer Sildicon Valley
– Hva skjer med omdømmeprosjektet Sildicon Valley?
– Det har vært en suksess og absolutt et tiltak som kan trekke viktig kompetanse til regionen vår. Vi håper på å videreføre dette prosjektet i en utvidet skala. I år var det nesten femti deltakere og flere av bedriftene ønsker å være med videre.
Haugaland Vekst skal også i år arrangere Nyskapingsuka i slutten av oktober med søkelys på nyskaping og innovasjon i regionen i bred forstand. I slutten av november kommer den årlige Arena-konferansen, som samler hele regionens samfunns- og arbeidsliv til framtidsrettet tenking. Det går med andre ord mot en hektisk høst for hele staben. Da hjelper det godt med en høyere trivselsfaktor i nye, moderne lokaler.