Sjelden ser vi flere glade ansikter i Haraldsgata i Haugesund enn denne august-lørdagen. Sjelden er byens voksne befolkning mer glad for denne synlige og velregisserte påminnelse om byens næringsmessige røtter. På Sildabein er Byen lagt. Derfor er den mangeårige frivillige innsatsen til regionens kokkemestre verd å stanse opp ved. 

”Verdens største Sildebord” er blitt et av arrangementene som gir byen identitet og et tallrikt publikum stor glede – og en solid porsjon stolthet. Samtidig får våre barn og unge en påminnelse om den kystkultur-arven som vi bærer med oss fra våre arbeidsomme forfedre. 

Kokkelagets eldre garde som opprinnelig  tok initiativet til å arrangere ”Verdens Lengste Sildebord”, tynnes sakte ut. Vi forstår derfor at frontpersonene bak arrangementet uttrykker en viss bekymring for framtiden. Det gjelder også økonomien. Bidragene fra forretningsstanden i sentrum er svært beskjedne.  Redaksjonen i Jobb&Næring mener at den lokale kokkeforeningen fortjener all mulig støtte for å sikre dette arrangementet for framtiden.  Nok et år har foreningens medlemmer sammen med gode samarbeidspartnere gjort en formidabel jobb. De har absolutt gjort seg fortjent til ”Bra Jobba”-utmerkelsen for august. Derfor overrakte vi fruktkorg og diplom til oldermann Ketil Lyngvær og prosjektansvarlig John Arne Sandvik rett før åpningen av årets arrangement.  Det var alltid smilende Hanne Krogh som sto for åpningen, kjempeglad for å få et så ærefullt oppdrag i oppvekstbyen sin. TEJ

I FRONT FOR EN IMPONERENDE DUGNADSGJENG: Oldermann Ketil Lyngvær og prosjektansvarlig for Sildabordet, John Arne Sandvik.