Norge har ti Vitensentre, og får snart to til. Men hvor blir det av Haugalandet/Sunnhordland?

Kommentar: Egil Severeide
Regjeringen vil bruke 6,7 millioner kroner for å få Atlanterhavsparken i Ålesund og Vitensenter Nordland i Mo i Rana med i vitensenterordningen, står det å lese i revidert statsbudsjett som ble lagt fram for en stund siden.

– Regjeringen vil ha flere vitensentre der barn og unge kan utforske realfag og bli inspirert så de holder på interessene for realfag, begrunner kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
I dag er 10 vitensentre plassert rundt omkring i landet; Oslo, Trondheim, Nord Norge (Tromsø og Alta) Innlandet (Gjøvik), Sørlandet (Arendal og Kristiansand), Porsgrunn, Sarpsborg, Gjøvik, Ås og Jærmuseet (Sandnes og Ålgård).
Altså kun ett vitensenter i Rogaland og ingen mellom Stavanger og Bergen.
Når Ålesund nå får sitt eget vitensenter er det i nært samarbeid med næringslivet. Banker og bedrifter er med på finansieringssiden fordi de ser at et vitensenter kan gjøre regionen mer attraktiv for egne innbyggere i tillegg til å tiltrekke seg kompetanse utenfra.
Har vi her i storregionen næringer eller miljøer som har potensiale i seg til å utvikles til et vitensenter?
Det første som slo meg var det relativt nyetablerte Røvær Havbrukssenter utenfor Haugesund. Det tar hvert år mot flere tusen elever og andre gjester og gir kunnskap om havnasjonen Norge, og om hvordan vi har utviklet oss til å bli en verdensledende produsent av laks.
Røvær Havbrukssenter har bygget opp en kompaktutstilling med skjermer for fordypning, spill og aktiviteter, og som gir en enkel innføring i store og spennende tema som havbruk, historie, miljø og naturforhold.
Her er altså et miljø som har flere av de ingredienser som et vitensenter skal ha. Men havet rommer mer. Haugalandet og Sunnhordland har internasjonal kompetanse innen subsea og maritime undervannsoperasjoner. Hva med å gi havbrukskonseptet en industriell dimensjon og trigge naturvitenskap og realfagskompetansen på et bredere felt. Her kan vi ta en nasjonal posisjon som kan stimulere til læring og gi bedriftene våre en god arena for framtidig rekruttering av arbeidskraft.
Et annet felt som dukket opp  i samtaler med industriledere i regionen er vår spisskompetanse på metall og teknologi. Vi har Hydro på Karmøy med verdens mest avanserte og miljøvennlige aluminiumverk, vi har store prosessbedrifter i Odda, Kvinnherad og Sauda. Prosessindustrien står for over halvparten av eksporten fra Fastlands-Norge, og har som mål å øke produksjonen og samtidig redusere klimautslippet ned mot null.
Her ligger store teknologiske utfordringer som gjennom et vitensenter kan skape nysgjerrighet og påvirke karrierevalg for unge haugalendinger.