ØNSKET HAUGALANDET LYKKE TIL: Samferdselsminister Jon Georg Dale ønsket stor-regionen lykke til med en fristilt Haugesund lufthavn, Karmøy. Han er overbevist om at haugelendingene med felles innsats kan klare å utvikle nye flyruter ut av landet.

Nå er alle formalitetene og markeringene unnagjort. Haugesund lufthavn, Karmøy ble overdratt fra Avinor til lokalt eierskap om morgenen den 10. mai. Tre uker seinere kom statsråd Jon Georg Dale (Frp) til Helganes for å besegle realitetene: nå står flyplassen vår på egne bein.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Så å si alle var der. Nærmere femten års iherdig, tverrpolitisk arbeid overfor sentrale styresmakter var for lengst rundet av.  Kommunene på Haugalandet hadde fått lov til å løsrive regionens flyplass fra statlig  drift og overformynderi i minst 20 år framover.  Etter at vårt lokale driftsselskap fikk tjenestekonsesjonen etter et beinhardt sertifiserings- og kvalifiseringsarbeid, er alt lagt til rette. Og samferdselsminister Dale kunne om morgenen den 3. juni ønske flyplassen og regionen lykke til med videre satsing. Han var selv overbevist om at livskraften hos haugalendingene og sunnhordlendingene ville tilføre flyplass-satsingen ny energi og åpne nye dører i flyreisemarkedet.  

Glad Karmøy-ordfører
I den nye flyhangaren til Hatteland denne morgenen satt en rekke næringslivsfolk og politikere som gjennom årenes løp har hatt store og små roller i arbeidet med løsriving. Karmøy-ordfører Jarle Nilsen, som ledet det regionale flyplassutvalget, takket dem alle for innsatsen. Han rettet en spesiell takk til Martin Laurhammer, utviklingssjefen i Caiano, som har vært krumtappen i det omfattende prosjektarbeidet. Han skrøt også av Haugaland Vekst IKS, som har koordinert det regionale arbeidet – med Maritimt Forum og Næringsforeningen som nære partnere.
– Dette har vært det viktigste regionale prosjektet det siste tiåret. Mye arbeid er lagt ned for å sikre attraktiviteten til regionen vår – og vi lykkes. Nå må vi alle bidra til at vi fortsetter denne positive trenden, sa Karmøyordføreren idet han gratulerte samtlige med dagen. 

TAKKET MANGE: Karmøy-ordfører Jarle Nilsen, som har ledet det regionale flyplassutvalget, takket alle små og store bidragsytere i arbeidet med å sikre lokal drift på Helganes.

Avinor-ros
Vi tar også med at det var prosjektleder Egil Ulvin Olsen som for anledningen representerte Avinor og som denne morgenen hadde fulgt statsråden til Helganes for å ta farvel med Haugesund lufthavn, Karmøy. For hans vedkommende var det en åtte år lang prosess som nå var avsluttet.  Avinors forhandlingssjef benyttet anledningen å rose driftsmiljøet på flyplassen for aldri å ha mistet fokus på trygg og sikker drift. Han var overbevist om at den høye standarden ville vedvare i det nye, lokale driftsselskapet. Han takket Lufthavndrift AS  for all kontakt og dialog gjennom mange år og som til slutt førte fram til at avtalen om tjenestekonsesjon ble underskrevet.
–Det var en svært hektisk periode for Lufthavndrift AS, ingen 8-timers dag. Men de kom i mål og det er i dag bare å ønske både dem og regionen lykke til videre. Det samme sier jeg til våre ansatte som nå har fått en ny arbeidsgiver, sa Ulvin Olsen til forsamlingen.
Alt som skulle gjøres, er nå gjort. Alt som skulle sies, er sagt. Nå er det opp til regionen selv om Haugesund lufthavn, Karmøy kan klare å jobbe fram en økonomisk bærekraftig drift. Økt utenlandstrafikk er nøkkelen. 

KVITTERTE UT OPPDRAGET: Adm. dir. K. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst IKS og hans ansatte har samordnet det langvarige prosjektarbeidet med flyplassen. Han benyttet anledningen til å kvittere ut oppdraget og ønske den ferske flyplassledelsen lykke til.
TAKKET FOR SEG: Prosjektleder Egil Ulvin Olsen i Avinor har ledet forhandlingene som førte fram til fristilling av Helganes og tjenestekonsesjon til Flyplassdrift AS.
HOVEDPERSONER PÅ ARRANGEMENTET: Fra v. Martin Laurhammer, varaordfører i Haugesund, May Brit Vihovde, statsråd Jon Georg Dale, ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen og flyplassjef Tore Lillenes.