SOMMERSESONGEN PÅ HAUGALAND ZOO I GANG: Bern Kai Velde (til h.) mottar «Godt jobba!»-diplomet for juni; her sammen med en av sommerhjelperne hans, Jan Einar Bårdsen, som har kjørt motorsykkel helt fra Medhavn i Finnmark for å hjelpe til med driften i sommer.

Månedens «Bra jobba!»-utmerkelse går til den ubøyelige og entusiastiske eieren og driveren av Haugalandet Zoo på Torvastad, Bernt Kai Velde. Han fortjener et godt klapp på skulderen etter alt han har vært gjennom de seinere årene.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Det har gått nitten år siden Bernt Kai Velde startet livsprosjektet sitt på familiegården på Torvastad. Gjennom møysommelig arbeid og omfattende landskapsgrep forvandlet han eiendommen sin til å bli hjem for sjeldne dyr. Haugaland Zoo åpnet dørene sine i 2010 og har skritt for skritt blitt bygget ytterligere ut slik at den i dag omfatter hele 41 mål. Haugaland Zoo framstår i dag som en fargerik og sjelden dyrepark i vår vestlandske fauna.

Velde var i forfjor gjennom en knallhard strid med Mattilsynet om dyrevelferden i parken. Tilsynet gikk så langt at det truet med å stenge og legge ned parken. Statens folk krevde blant annet at han skulle tilsette en utdannet, erfaren dyrepasser samt en parkveterinær med erfaring med eksotiske dyr. Dyrebeskyttelsen kom også på banen med sterke, negative uttalelser. Velde og hans støttespillere protesterte. Kravene ble derfor etterfulgt av forhandlinger og kompromisser ble inngått. Velde ordnet deretter opp de praktisk/tekniske tingene som var påpekt. Ny veterinær kom også på plass i fjor, men seinere avviklet fordi ordningen ble alt for kostbar.

Problemet til Velde er at han må ha helårsåpent i dyreparken om han skal ha inntjening til å dekke slike kostnader. Han har ingen offentlige tilskudd av noe slag og er fullstendig avhengig av publikumsinntekter om han skal ha inntjening til å dekke kostnadene sine. Fordi vegforbindelsen mellom parken og hovedvegen vestenfor er så trang og dårlig, er han nødt til å begrense seg til 4,5 måneders åpning i året. Det trengs et kommunalt grep for å ordne opp i dette, men lite har skjedd på de ni årene som har gått siden åpningen.

Velde befinner seg med andre ord i en fastlåst situasjon som han per i dag bokstavelig talt ikke ser noen utveg fra. Den 25. mai åpnet han dørene for ny sommersesong. Innenfor portene har han åtti dyrearter med 250 dyr med stort og smått. Han fortjener en folkestrøm fra hele Haugalandet i sommer.

Jobb&Næring sier uansett «Bra jobba!» for å oppmuntre denne kreative og ubøyelige ildsjelen på Torvastad. Vi heier på ham!