Vassbakk & Stol skal stå for utbyggingen av bybaneparsell i Bergen. 

Totalkontrakten som Skanska undertegnet med Hordaland Fylkeskommune er verdt nesten en milliard kroner. Rundt 400 millioner av den tilfaller Vassbakk & Stol, som skal ha prosjektledelsen i utbyggingen. Arbeidet starter omgående, og Thorsen sender en stor stab opp til Bergen.
Byggestart blir nå i juni 2019 og prosjektet skal være overlevert til byggherren i februar 2022.Parsellen som skal bygges er en del av Byggetrinn 4 av Bybane-prosjektet i Bergen som strekker seg fra Fyllingsdalen til sentrum av Bergen. Parsellen mellom Fløyen og Kronstad er kanskje den mest komplekse entreprisen i Bybane-utbyggingen og innbefatter bygging av en 1200 meter lang fjelltunnel under Haukeland sykehus, stasjonshall og sjakter i fjell og ferdigstilling av sjøfylling i Store Lungegårdsvann.
Prosjektet innbefatter også en betydelig andel arbeider med omlegging og etablering av ny infrastruktur, rivningsarbeider av både bygninger og konstruksjoner og bygging av flere nye store betongkonstruksjoner.

En veldig viktig kontrakt for oss, sier leder i Karmøy-selskapet Vassbakk & Stol, Inge Jan Thorsen.