Vel 150 personer opplevde en innholdsrik Leder og HR-dag i regi av Næringsforeningen i slutten av mai. Alle foto: KLOK

Har du ambisjoner om å øke antall hjerneceller, skal du gå raskt. Det lærte vi på Leder og HR-dagen.

Det er mangt og meget man kan få ut av et heldagsseminar om menneskelige relasjoner og lederutvikling. Som for eksempel hvordan hjernen vår fungerer i det daglige, og hvordan vi kan stimulere denne underfundige kroppsdelen. Sunnmøringen Tomas Myklebust, psykolog og spesialist i klinisk nevropsykologi ved Ullevål Universitetssjukehus, lot oss være med på et lite et dykk inn hjernemassen.
– Det er en myte at hjernen ikke produserer nye hjerneceller. Det gjør den uavlatelig, men i større og mindre grad. Forskning viser at trim hjelper, og av ulike måter å trimme på er rask gange det som skaper flest nye hjerneceller, sa Myklebust.

Ikke kroppsbygging
Kroppsbygging derimot gir liten cellevekst.
– Her slåss hjernecellene mot kroppsmassen, var Myklebusts forklaring.Hvordan skal vi så lære oss å lære bedre?
Her var Myklebusts resept å være bevisst på hvordan vi bruker hjernen vår og å unngå overstimulering.
– Vi bombarderes med inntrykk og informasjon. Hjernen klarer ikke alt dette, den trenger hvile. Det tar en tyve minutters tid før hjernen blir fokusert. En god medisin er å dra på fjellet, legge vekk mobilen og bare kople av fra all verdens påvirkning inn i mellom, sa Myklebust.

Bryt mønsteret!
En annen som foreslo å gjøre noe annet, var Kristin Ruud i Atea. Hun oppfordrer sine ansatte til å leke- og gjøre ting på en ny måte.
Selv står hun i spissen for en «folkebevegelse» i sitt eget selskap, der et av målene er å fremelske nysgjerrighet hos de ansatte. Kristin er direktør for kultur, merkevare og kommunikasjon i Atea, og på Leder og HR-dagen med 150 deltakere fortalte hun om prosessen.
– Vi kaller det «Explore», og det bygger på ideen om at innstilling kan trenes. Vi har oppfordret alle ansatte til å gjøre ting de ikke pleier å gjøre, og det har gitt gode resultater. Folk har utfordret seg selv, og brutt trivielle mønstre vi vikler oss inn i en travel hverdag, sa Ruud.

Høydepunkt
Hun var et av høydepunktene i en travel torsdag på Scandic Maritim, der Ingeline Kaldestad og Odd Mangor Einarsen var konferansierer. Thor Harald Eike og Hans Jakob Sæther i Eurojuris innledet dagen med aktuelle problemstillinger knyttet til juss før Anders Dysvik, professor ved Handelshøgskolen BI kjørte en dobbeltime i kompetanseutvikling og motivering av ansatte.
Petter Schjerven fulgte opp med sjarmerende betraktninger om kroppsspråk og hvordan det sier mer enn tusen ord.
Etter konferansen inviterte samarbeidspartner Level Personal til after party på Cafe Rene og mange benyttet anledningen til en hyggelig minglestund med debriefing før torsdagskvelden ble altfor sen.

Nevropsykolog Thomas Myklebust fikk mange til å tenke seg om når han tok oss med inn i hjernens verden.