Ni år etter at de kjøpte tomten der nedlagte Rossabøheimen sto ved innkjørselsvegen til Haugesund, er de på plass i bygget. Idéen om et moderne 24/7-bygg ble født hos dem, men realisert av John Gilbert Helgeland. Konsernsjef Terje Øverland i PDS Gruppen er sjeleglad for at han disse årene kun har hatt fokus på egen forretningsutvikling. De vokser og vokser.

Tekst: Terje Emil Johannessen
Det har gått 28 år siden en liten gruppe ingeniører som jobbet for Haugesund Mekaniske Verksted ( i dag Aibel) sa opp og startet sitt eget, uavhengige ingeniørselskap. Prosject & Design Service AS holdt i mange år til på Kvalamarka. Herfra bygget selskapet stein på stein. I 1998 flyttet eierne hele virksomheten over i et nytt selskap, PDS Protek. Takket være rammeavtaler med Aibel, Statoil/Equinor, Gassco og Wintershal og etablering av egen avdeling for arkitekttjenester, fikk selskapet stadig flere folk på lønningslisten. Lokalene på Kvalamarka ble utover på 2000-tallet trangere og trangere. 

Helgeland hadde ryggraden
– Vi trengte mer plass og visste at den kommunale tomten etter Rossabøheimen ville bli ledig. En super beliggenhet for et nytt kontorbygg, tenkte vi. Slik vokste idéen om 24/7-bygget fram hos oss, forklarer konsernsjef Terje Øverland. De ønsket å samle alle PDS-selskapene. Tomten ble kjøpt i 2010 etter at de hadde dannet Rossabø Eiendom AS.  Øverland fortsetter:
– Da vi utarbeidet et prospekt, var det med tanke på oss selv og vår egen drift. Vi hadde mange vyer om hva bygget skulle inneholde, men det førte også etter hvert til at prosjektet ble for stort for oss. Det var urealistisk. Da hadde vi to muligheter: enten å skalere det ned eller å få med en samarbeidspartner som hadde økonomi til å løfte det. Slik ble kontakten med John Gilbert Helgeland etablert. Etter en stund overtok han hele prosjektet og realiserte det. 

Knallbra beliggenhet
– Dere har flyttet inn i hele femte etasje. Er dere fornøyd?
– Meget godt fornøyd. Her har vi alle på et gulv i moderne og gode lokaler. Beliggenheten er knallbra, svarer Øverland og peker på at selv om folk sitter og jobber på hver sin arbeidsplass, er det noe med å være i nye, moderne lokaler der alt er funksjonelt, belysningen og ventilasjonen perfekt og utsynet godt, for å nevne noen faktorer.
– Det handler om trivsel, en indre «drive» som løfter oss alle sammen, påpeker Øverland.
– Dessuten er det en glede for oss å invitere kundene og samarbeidspartnerne våre hit. Vi har fått gode, moderne og teknisk godt utstyrte møtelokaler her i etasjen og også en større, felles konferansesal i ankomstetasjen. Den har vi allerede benyttet til kursvirksomhet og fått gode tilbakemeldinger, legger Øivind Erland til. Han var inntil nylig administrerende direktør i Mecan. Etter fusjonen ved årsskiftet er han forretningsutvikler på konsernnivå.
Konsernsjef Øverland ser tilbake på en byggeprosess der de hele tiden har vært involvert og tatt med på råd.
– Det var en meget god prosess, konkluderer Øverland.
– Og etter innflytting bare klappsalver fra de ansatte, HR-sjef?
– Så langt har vi ikke fått noen negative tilbakemeldinger – tvert om, svarer HR-leder Kjersti Thorsen. Medarbeiderundersøkelsene de har gjennomført forteller at de ansatte er meget tilfredse. 

Seks selskaper
PDS Gruppen har her 50 kontorarbeidsplasser til disposisjon som hovedkvarter for de åtte selskapene i gruppen: PDS AS, PDS Protek AS, PDS Mecan AS og PDS Arkitekt AS og PDS 3D Norway, samt 2 eiendomsselskaper.
– Siste nye er at vi også har skilt ut den raskt voksende konsulentavdelingen i PDS Consult AS, forklarer Øverland. Selskapet har fem ansatte, engasjerer i dag ca. 90 eksterne konsulenter og har langsiktige rammeavtaler med store aktører innen olje & gass, industri og akvakultur. De leverer konsulenter til kunder som Equinor, Lundin, Vår Energi, Aibel, Oceaneering, Odfjell og oppdragsgivere i landbasert industri. PDS 3D Norway holder for øvrig til i Sandnes. 

Mer robust totalleverandør
– Fusjonen med Mecan AS er også relativt fersk. Hvorfor kom den? Vi spør innfusjonerte Øivind Erland.
– Vi har samarbeidet i mange år, kjøpt tjenester av hverandre og levert prosjekter sammen. Tanken på å skape noe større sammen vokste fram hos ledelsen i begge selskapene. Sammen har vi blitt en enda mer robust totalleverandør av mekaniske og ingeniørfaglige tjenester til våre kunder over hele landet, svarer han. Øverland nikker bekreftende.
Terje Øverland trekker videre fram avtalen som Protek har med K-lab på Kårstø, der deres eget fagmiljø i Mecan samarbeider med elektro- og instrument i Level. Der gjør de ganske mange avanserte oppdrag sammen. PDS Protek har også en god, lokal samarbeidsflate med Polytec, nå Norce. Konsernet jobber også med egne innovasjonsprosjekter opp mot finansieringssystemene til Statens virkemiddelapparat og med ulike eksterne samarbeidspartnere.
– Hvor lang tid vil det ta før denne etasjen blir for liten?
– Et spennende spørsmål. Forholdet er jo det at når vi går inn i større prosjekter, kan det fort bli aktuelt med mer plass. På kort sikt synes det imidlertid ikke å være aktuelt, men hvem vet, smiler Øverland. 

Satser stort på vannbehandling
– Er det noen virksomhetsområder som dere har spesielle forventninger til i tiden som kommer?
– Vårt selskap Norwegian Clearwater har som målsetting å bli en nasjonal og internasjonal totalleverandør av vannbehandling og avfalls-håndtering for havbruksnæringen, med spesielt fokus på Resirkuleringsanlegg (RAS). Vi har en ny fleksibel teknologisk løsning som er kontainerbasert og i tillegg er fullautomatisert og overvåker alle prosesser. Vi har også en nyutviklet tørkeprosess som gir en miljøvennlig og kostnadseffektiv slamhåndtering og reduserte avfallsmengder. Vi leverer også systemer basert på sprinklerteknologi for å unngå kjemikalier i desinfeksjonsprosesser, sier Øivind Erland. 

Terje Øverland legger raskt til:
– Norwegian Clearwater er én ting. Det som er knallbra etter fusjonen med Mecan, er at vi utfyller hverandre veldig godt. Vi har en produksjonsbedrift som utfører alle typer mekanisk arbeid og maskinering. Vi har gode synergier og henvender oss derfor også til andre kunder enn hva vi har hatt fram til nå. Fusjonen har åpnet opp flere dører for oss. 

Organisert for ytterligere vekst
– Nye lokaler og ny selskapsstruktur. Hva skjer i fortsettelsen med dere?
– Vi har fått ny struktur. Avdelinger har blitt selskaper. Vårt hovedfokus er på drift og hensikten er å hente ut synergi-gevinster. Vi har stor tro på denne omleggingen. Skritt for skritt har vi blitt en stor totalleverandør og viser godt igjen i de markedssegmentene vi operer i. Vi er i stand til å ta store prosjekter, samtidig som vi er manøvreringsdyktige i forhold til mindre oppdrag. Vi har kompetanse i hele spekteret.
– Vi har med andre ord tro både på det vi holder på med og på framtiden, skyter Erland inn. Han viser til at konsernet eier eiendommen på Husøy med tre produksjonshaller og har ytterligere investeringsplaner både i produksjonshaller og utstyr her.
Vi er nysgjerrige på hvem som er de største konkurrentene de har i det regionale markedet. Svaret er overraskende. Både Øverland og Erland sier at deres største konkurrenter også er deres beste samarbeidspartnere når større prosjekter skal gjennomføres.
–Bedriftene på Haugalandet er nødt til å samarbeide om vi skal beholde verdiskap-
ingen her. Tidligere ble større oppdrag sendt til Stavanger, Bergen eller Oslo fordi Haugalandsbedriftene i bransjen hver seg ikke var leveringsdyktige, sier Erland. Øverland nikker bekreftende:
– Det er slutt med de tidene. Vi vokter ikke lenger på hverandre. Nå jobber vi sammen når det kreves. Tidene forandrer seg, heldigvis.