Det nye 24/7-bygget har allerede blitt et landemerke, der det ligger på sin strategiske plass i innkjøringen til Haugesund.  Utbygger John Gilbert Helgeland begynner å bli fornøyd. Mens ferdigstillelsen pågår, har ytterligere leietakere kommet til.

Tekst: Terje Emil Johannessen
I disse dager innvier eier John Gilbert Helgeland to nye avdelinger i bygget. En kontoravdeling for små og mellomstore bedrifter, samt en ny helse- og velværeavdeling. De har nå passert 30 leietakere i det nye, staselige bygget.  Det er fortsatt plass til noen få til.
Det er krevende å fylle et bygg med 6000 kvm kontorflate (over og 2000 kvm parkeringsflate under bakken). Helgeland ser frem til en ferdigstillelse av alle avdelingene i løpet av høsten. Leietakerne er spredd over mange bransjer og næringsmiljøer. Alt fra ingeniørtjenester, helsetjenester, ulike bank- og finansieringstjenester og et knippe med andre rådgivningstjenester og tjenesteytere. I annen etasje har også Næringsforening-
en Haugalandet for lengst fått en ny base.
– Jeg er selvsagt fornøyd med utviklingen. Fra mange hold får jeg også mye skryt for bygget. Interessen for de ledige arealene er også god – det kommer henvendelser på løpende bånd, sier han og legger til at han for tiden har særlig fokus på å fylle opp den nye ”Helse- og velværeavdelingen”, som åpner i disse dager. Her er allerede fysioterapeut, psykolog og akupunktør på plass, men det er plass til noen flere aktører innen helserelaterte bransjer. Avdelingen er organisert med felles adkomst og venterom, slik at leien for et behandlingsrom blir særdeles gunstig. Rossabø legesenter og Tannhelsehuset er i samme etasje, slik at en dermed vil få et mer helhetlig helsetilbud på bygget. 

Gir rom for flere små
Helgeland forteller videre at han er særdeles fornøyd med at samtlige sytten  enkeltkontorer i annen etasje nå er bortleid. Interessen har vært såpass stor at han har bestemt seg for å bruke restarealer i tredje etasje til samme formål.
– Alle disse små virksomhetene har stor nytte av kontaktflatene i et større miljø, samtidig som de selv er en viktig del av pulsen i 24/7-bygget, framholder han. Miljøet i bygget er pulserende, slik at nyetablerere kan raskere få beina under seg. John Gilbert Helgeland har tydeligvis ikke glemt at også han én gang var nyetablert og slåss for å få fotfeste for sin forretningsidé. Kleskjeden b.young han bygget opp, hadde 170 velfungerende og lønnsomme butikker, da han for fem år siden solgte den etter 35 års hardt arbeid. At timingen var særdeles god, vet vi. Salgsgevinsten har han siden investert i eiendom både her på Haugalandet og i Tønsberg-området sammen med tidligere b.young-partner John Heggelund. De eier i dag ca ti bygg sammen i Vestfoldbyen.

NÆRMER SEG FERDIGSTILLELSE: I løpet av høsten vil 24/7-bygget ferdigstilles. Per nå har John Gilbert Helgeland over 30 små og store leietakere i det nye signalbygget ved innfartsvegen til Haugesund.

Mye på gang
Her på Haugalandet har ikke forretningsmannen tenkt å trekke inn årene. Han er også engasjert i den store utbyggingen som skjer på Norheim. Her er flere prosjekter på beddingen. På nyåret 2020 skal MegaFlis inn i nybygg i Norheim Næringspark. I høst starter de også på et nybygg som skal huse nyskapingen Rush Trampolinepark. Når dette aktivitetsbygget står ferdig, håper han at den store områdeplanen i Karmsundgata er godkjent. Her går John Gilbert Helgeland svanger med et større nærings- og boligprosjekt som vil kreve intens jobbing etter at kommunen har klargjort rammer og premisser.
Han vil med andre ord fortsette å ha svært mange baller i luften, John Gilbert Helgeland.
Hadde vi ikke visst bedre, hadde vi rett og slett kalt ham for ”24/7-mannen”.