Westcon Løfteteknikk er også etablert i Florø. Fra venstre adm. dir. Karl Johan Jentoft, driftsleder Bjørn-André Haukås, avdelingsleder Bergen/Florø Frode Ulriksen, prosjektleder Otto Hugøy og kontrollør Bjarte Hustrulid.

Westcon Løfteteknikk satser blant annet på vindkraft, og er etablert langs hele kysten fra Egersund til Florø.

Tekst: Bernt Jæger. Foto: David E. Antonsen, Firdaposten

– Vi ønsker å ta vare på det vi har, men også sikte videre, sier Karl Johan Jentoft, daglig leder av Westcon Løfteteknikk.
Den suksessrike bedriften med hovedkontor på Hasseløy, er nå etablert med avdelinger langs kysten fra Egersund i sør til Florø i nord med i alt 130 ansatte.  Westcon Løfteteknikk er en del av Westcon Group, som med over 30 års erfaring har posisjonert seg som en av de ledende leverandørene innenfor offshore, energi og maritim industri.

Kurssenter
Som en videreutvikling av det veletablerte kurssenteret i Haugesund, satser bedriften nå friskt i markedet for vindkraft. De har utviklet et eget kurssenter i Egersund, der Westcon Løfteteknikk har sertifiseringsmyndighet for alle som skal jobbe på vindmøller, på lik linje som offshore-arbeidere må sertifisere seg for arbeid på sokkelen. Kurset inneholder blant annet trening i løfteteknikk, brannforebygging, og førstehjelp. Det er bygget opp en komplett vindmølle på land der en simulerer røyk, støy og annen type påvirkning. Sertifiseringen innbefatter at en må fornye sertifikatet hvert annet år, og ifølge driftsleder Bjørn André Haukås er dette svært viktig; På en vindmølle er det som regel bare at par mann stasjonert. Skulle det oppstå en kritisk situasjon, er det helt essensielt at en er rustet til å håndtere eventuelle kritiske situasjoner på egenhånd, en kan ikke vente en time på hjelp. I følge Haukås var Westcon Løfteteknikk den første i Norge med GWO- sertifisering innen dette feltet.

Leverandør av løfteutstyr
Satsingen på havvind er også en synergifangst som en følge av rammeavtaler knyttet til oljesektoren med Equinor, Aibel, Kværner og Aker Solutions, der Westcon Løfteteknikk har utviklet gode løfteordninger for kabelhåndtering til havbaserte vindmøller. Prosjektet Hywind var svært nyttig for oss, der vi sammen med gode kunder fikk jobbet frem løsninger som for alvor fikk oss i gang med å satse på dette feltet, sier Karl Johan Jentoft.  På denne måten jobber vi alltid best, altså at vi utvikler oss i lag med kundene våre, så lærer vi sammen underveis og knytter gode relasjoner. Markedet ser ifølge Jentoft svært lyst ut fremover.

Nye kontrakter med BKK og Statens Vegvesen
Foruten satsingen på havvind, er også Westcon Løfteteknikk blant annet i gang med nye kontrakter knyttet til BKK kraftnett og Statens Vegvesen, der sistnevnte innbefatter sikring av arbeider knyttet til kvalitetssikring av brospenn i store høyder.
– Dette et arbeid som har helt klare paralleller til arbeid som utføres på plattformer og installasjoner i Nordsjøen, sier Karl Johan Jentoft.
– Vi fikk oss en smell som resten av bransjen som var oljevektet i 2015. Nå ser det hele svært bra ut, og vi har ikke lenger alle «eggene i en kurv». Jeg ser ikke bort fra at omsetningsandelen knyttet til fornybart for vår bedrift vil kunne komme opp mot 50% i løpet av få år. Vi er jo egentlig skreddersydd for å jobbe med vindkraft, avslutter han smilende.