Hun ser frem til å begynne i ny jobb som daglig leder av Haugaland Næringspark. Samtidig er Tiril Fjeld meget takknemlig for de flotte årene hun har hatt i Atea. Les her hva Tiril Fjeld mener om regionen vår og hvilke fremtidsutsikter hun mener den har.  

Tiril Fjeld, 44 år
Bosted:   Haugesund
Stilling: I dag leder av Ateas kontorer i Haugesund og på Stord, begynner 1.juni som daglig leder av Haugaland Næringspark 

Hva gjør du i dag?
I disse dager avslutter jeg 10 fantastiske år i Atea og starter 1. juni i ny jobb med å lede Haugaland Næringspark, regionens største industripark. I Atea har jeg fått være med på en rivende utvikling innen teknologi og digitalisering. Fra å jobbe med noe man tidliger så på som et verktøy, til å bli den viktigste driveren for innovasjon i et selskap, det har vært svært en reise jeg ser tilbake på med glede! Nå venter et nytt eventyr. Haugaland Næringspark. 5000 dekar med ferdig regulert næringspark. Dens plassering langs E39 mellom Bergen og Stavanger, samt tilkomst til havn, og med muligheter for plasskrevende industri, gjør at dette er et attraktivt og viktig område for vår region. En industripark med et stort potensiale. Jeg gleder meg til å ta fatt på videreutviklingen av denne. Arbeid med profilering er noe av det første som startes på når jeg begynner. Selskapet er nylig restrukturert og eies nå utelukkende av fem kommuner. Det er lagt ned et godt og solid grunnlag i årene som har gått og jeg er ydmyk og spent på å ta fatt på den neste etappen.

Hvilke tanker har du om næringslivet i regionen vår?
Vi har et godt etablert næringsliv i vår region. Mye av næringene er knyttet til havet og det maritime, med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, rederiene, subseanæringen, havbruk, og nå i det siste også et spennende havvindtestområde utenfor Utsira. I tillegg er det også et rikt innland med jordbruk og annen næring.  Jeg synes vi skal være stolte av den holdningen vi har her på Haugalandet. Vi kan, vi vil og vi jaggu får vi det til også. Se bare nå sist med flyplassen som vi klarte å få stablet på egne bein. Så viktig for regionen vår med tilgang på gode flyruter som kan sikre en god flyt til og fra alle næringer.  Jeg synes også det er spennende med ulike røster som vil vi skal lytte til og ta med de unges meninger og kompetanse, og legger vi til et økt mangfold så skaper dette mange nye muligheter og gir oss konkurransekraft. Vi må ta mål av oss å være den regionen man ønsker å bosette seg i på Vestlandet. Da må vi omfavne et rikt mangfold av kompetanser, alder, kjønn og bakgrunn.

Hva mener du om kommunikasjonen i distriktet vårt?
Samarbeid liker jeg å snakke om da. Skal vi som region være et attraktivt sted å leve og bo i årene fremover trenger vi et godt sammensveist næringsliv. Og da trenger vi gode vilkår for næringslivet. For å få det til trenger vi politikere og næringsliv som evner å samarbeide om viktige vilkår for attraktivitet som Rogfast, Hordfast og Haukeliveien. På veimøtet som ble holdt i Tysvær i april møtte næringsliv og politikere som ønsker å få dette til. For en kraft det blir nå man samles om disse viktige sakene. Med en kjøretid på 45 min til Stavanger fra Haugesund får vi et stort potensiale for vår region. Og helt nødvendig. Tilsvarende også nordover og østover. Vi trenger denne viktige infrastrukturen skikkelig utbygd. Økt attraktivitet i regionen vår som gir sysselsetning i form av nyetableringer er noe vi må jobbe for sammen.

Hvem gjør en god jobb for regionen?
Her synes jeg det er vanskelig å velge noen. Det er mange. Det er gründere, det er politikere, det er næringsaktører som bretter opp ermene og hver dag gjør et godt stykke arbeid med å bygge et solid næringsliv. Om jeg må nevne noen så vil jeg si, Næringsforeningen, de ulike klustrene vi har, Maritimt Forum, Haugaland Vekst, Karmsund Havn, reiselivsbransjen, FKH, Avaldnes FK,  kulturlivet, og politikere som viser at vi få til noe sammen. Haugaland Kraft  tilrettelegger for viktig og god infrastruktur i regionen, og med de nylige konsolideringene med andre kraftselskap rundt oss så knytter dette oss også sammen. Til slutt må jeg trekke frem min nåværende arbeidsgiver Atea, som jeg også mener er med på å gjøre regionen vår god. Digitalisering og transformasjon er viktig for det offentlige og næringslivet. Tilgang på riktig kompetanse er derfor viktig.

Hva burde vi satset mer på?
Teknologi og utdanning. Jeg vet der jobbes med dette ved høgskolen. Jeg heier. Det blir kamp om de teknologiske hodene fremover, vi må ha vår del her.

Hvordan mener du Haugalandet ser ut om 10 år?
Da er vi en sterk region som samarbeider under en visjon og et slagord. Vi har erfart at samhandling gir handlekraft og gir oss konkurransestyrke.

Hvor i regionen tror du der vil bli størst aktivitet i fremtiden?
Haugaland Næringspark og selvsagt ønsker jeg høy aktivitet i hele regionen.

Hva er viktig for at regionen skal være attraktiv for nyetableringer?
Effektiv administrasjon fra kommunene, gode vilkår for næringslivet, samarbeid og entusiasme.

Hva savner du i vår region?
Felles merkevare for vår region som vi alle identifiserer oss med og vi er stolte av. Kanskje vi bør lage en egen visjon?

Noe spesielt du vil nevne når du har muligheten?
Nå har jeg visst fått sagt mye og mangt allerede. Jeg vil bare si at jeg synes det er godt å leve og bo her. Jeg angrer ikke på at jeg flyttet tilbake fra Oslo for 14 år siden. Vi må ta godt imot alle som vil hjem!