Torleif Lothe er som regel alltid en glad mann. I disse dager er han ekstra glad fordi han endelig har klart å sikre forskermiljøet han har ansvar for i Haugesund et trygt økonomisk fundament. Samtidig har han og staben hans posisjonert hav-kompetansen de har til å dekke tunge nasjonale funksjoner. 

Tekst: Terje Emil Johannessen

Tidlig i juni er forskningsstiftelsen Polytec i Haugesund en saga blott.  Adm. direktør Torleif Lothe og hans stab har da ryddet av veien alle gjenstående lokale formaliteter som trengs for å bli koblet inn i den store norske forskningsfusjon-
en, NORCE, forkortingen for Norwegian Research Centre. Dørene er åpnet for en ny hverdag for forskerne som holder til i Sørhauggt. 128 (DnB-bygget) i Haugesund sentrum.
Da signeringen fant sted på Muséplass 1 på Universitetet i Bergen i november, la ikke universitetsledelsene skjul på at hensikten deres er å bygge en enhet med betydelig slagkraft. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør. NORCE vil stå sterkere i konkurransen om forskningsmidler fra EU og vil nå få en faglig styrke som vil plassere selskapet i front for det pågående arbeid med innovasjon og verdiskaping knyttet til Det Grønne Skiftet langs kysten. NORCE vil bidra til at så vel Sør- og Vestlandet, som Norge totalt sett, tar en mer fremtredende rolle innen innovasjon og oppdragsdrevet forskning. 

Opp i eliten
– For oss er dette et skritt opp i tungvekt-klassen, sier Torleif Lothe. Han har i dag ansvaret for 22 årsverk fordelt på 28 hoder i Haugesund.  For nærings- og samfunnslivet på Haugalandet og i Sunnhordland betyr det åpnes en dør til en fantastisk bred kompetanseverden. Lothe og hans stab skal hjelpe alle som ønsker det å navigere i en verden av kompetanse.
– Mange trenger å øke sitt innovasjonspotensial og det er bare å ringe til oss, så kobler vi videre.  Du kan si at vi har bygget ei bru fra et veldig komplekst forskningsmiljø helt fram til gulvet på en liten produksjonsbedrift her i regionen. Kunnskap vil bli mer tilgjengelig, forklarer han.
– Dette blir vel også et kraftig løft for det gamle Polytec-miljøet? Endelig inne i et tryggere økonomisk farvann, eller….?
– Opplagt. Dette blir en stor forandring for oss. Samtidig innebærer fusjonen at den samlede kjøttvekta vår blir større i hovedstaden når prosjekter skal prioriteres og midler fordeles. NORCE blir landets nest største forskningsmiljø. 

Endelig frie midler
– Og forskningsmiljøet i Haugesund blir mindre olje- og gassavhengig?
– Etter den siste oljenedturen har vi nok en gang omstrukturert oss. Vi har i dag et mye bredere fundamentert enn tidligere og er mindre sårbare. Fortsatt vil olje- og gass være viktig for omsetningen vår i Haugesund, men ikke i så stor grad som i tidligere år, svarer han og viser til at de nye havnæringene kommer for fullt. Og legger til:
– På den annen side er det opplagt at NORCE vil øke den økonomiske tryggheten vår. Offentlig finansiert forskning blir stadig viktigere for oss, og nå kommer vi tettere på kildene.  Kinderegget er å kombinere industrioppdragene med offentlig finansiert forskning. Da får også det offentlige dobbelt så mye ut av pengene sine.
– Fusjonen innebærer altså at en mangeårig kamp for å få grunnbevilgning som forskningsinstitutt nå kan avsluttes?
– Det stemmer. Vi blir inkludert fra 2. halvår i år og ser fram til det. Vi blir en del av en veldig robust enhet.  Det er ikke de store summene, men en veldig god start for oss innenfor den nye organisasjonen.  Når vi er med i grunnfinansieringsordningen, betyr det at andre finansieringsløp blir lettere for oss, sier han, tydelig stolt over at et mangeårig arbeid endelig er brakt i havn via flere omveier.  

Lothe har to luftslott
– Hva er de ideelle scenariene de kommende fem årene for forskningsmiljøet du leder fra Haugesund?
– Vi har to ”luftslott” vi strekker oss mot. Haugesund blir NORCE’s hovedkontor for Hav og Kyst. Det er opplagt at arbeidet vårt med Kystvarslingssenteret også har ført til at vi er i ferd med å ta en nasjonal posisjon når det gjelder varsling for farledene innaskjærs. Sammen med andre prosjekter vi jobber med, sikter vi mot å bli anerkjent som et nasjonalt kystvarslingssenter. Det gjenstår å foreta noen avgrensninger mot Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet samt andre organer som har dette innenfor sin portefølje i dag. Ingen av dem har tatt ansvaret helt ut slik som vi har gjort.
I tillegg har vi også fått ansvaret for strategiutviklingen for NORCE Ocean. Det ønsker vi å gjøre stort og flott. Vi skal samle alt som har med hav å gjøre og bli et havinstitutt. Vi har de beste havmiljøene i Europa med oss.
– Og da tenker du og dere h av i bredest forstand?
– Stemmer. Alt fra miljø, forsøpling, plast, marine utfordringer, skipstrafikk, ja – alt. Vi skal lage et stort program.

Gasstopia
– Og hva med det andre ”luftslottet”?
– Den andre knaggen kaller vi for Gasstopia, som er vår måte å sette spesielt gassnæringen inn i Det Grønne Skiftet. Vi skal sette klare og tydelige ord på hvilken rolle naturgassen har både i den grønne framtiden vår og for norsk økonomi. Gass er ekstremt viktig om vi skal nå målene for klimapolitikken og ikke minst for å sikre fred og stabilitet i Europa. Den er ingen solnedgangsindustri.
– Men det er en realitet at gassnæringen fortsatt er en stor kilde til utslipp…
– Derfor er kanskje det aller viktigste vi kan gjøre er å gjøre gassen utslippsfri. Får vi det til, vil vi ha en oppegående gassnæring i 40-50 år framover. En av mulighet-ene er å omdanne den til hydrogen. Et alternativ er å omdanne den til strøm her hjemme og sende strømmen til Europa og CO2’en tilbake til reservoaret.  Dette lar seg gjøre i dag. Spørsmålet er om vi er villig til å betale hva det koster, sier en ivrig Lothe. Hadde myndighetene og næringen tatt en beslutning i dag, er han overbevist om at Norge kunne hatt en utslippsfri gassnæring innen ti år.
– Allerede i dag er det fullt mulig å blande inn hydrogen i naturgassen som går til kontinentet.  Det koster imidlertid mye å produsere den. Hydrogen aleine er per i dag derfor ikke i nærheten av å være en realistisk løsning, slår han kategorisk fast. 

En ny forskningsparaply
– Her kan vel også offshore vindkraft komme inn i en ny energimiks?
– Selvsagt. Elektrifiserer vi sokkelen, vil olje- og gassnæringen være et viktig bindeledd til offshore vind. Infrastrukturen kan benyttes til å sende overskuddsstrøm i land og forsterke forsyningssikkerheten vår. Dette er ingen ny, revolusjonerende tanke. Mange fagfolk tenker mye og høyt om dette for tiden. Jeg mener at disse utfordringene burde vært samlet under en forskningsparaply som jeg kaller Gasstopia og der de konkret settes på dagsorden-
en. Vi som bor her på Vestlandet bør føle et ekstra stort ansvar for at det tas grep for å sjøsette en slik omlegging. Vi må stille oss bak olje- og gassnæringen og legge forholdene til rette og aldri glemme at vi her i regionen har spesialiserte gass-kunnskaper. Det bør fortsatt være en høyt verdsatt paradegren for oss. 

Hundre ansatte?
– I tidsrommet siden du begynte i Polytec i 2001 og fram til i dag, har du og dere vært gjennom opp- og nedturer. Hvor tror du at dette forskermiljøet i Haugesund vil være om ti år?
Lothe tar en kunstpause før han tråkker til:
– Om ti år bør vi være hundre ansatte. Vi har for lengst fått Kystvarslingssenteret vårt; vi har videreutviklet samarbeidet med Høgskolen på Vestlandet og fått laboratorie-fasiliteter og er dypt involvert i forsknings- og utviklingsarbeidet på METCentre på Karmøy. Google har for lengst kommet på plass for å prøve ut vindmølleprosjektet sitt; Aibel og Kværner har fått voldsomme oppsving innen offshore vind; offshorerederiene har omstilt seg tilsvarende med nye skipskonsepter. På Gismarvik er det bygget et stort, flott hydrogen-anlegg. Vi har for vår del store, langsiktige prosjekter. Blant annet har vi i gang et stort forskningsprogram for å fange CO2…..
Vi stanset der, gratulerte ham med å ha kommet i mål med fusjonsprosessen og ikke minst med oppnådd gjennomslag for den nasjonale havsatsingen i hav-byen.  Han og medarbeiderne har mye å feire på årets tradisjonelle hagefest i begynnelsen av juni. 

Fakta:
• Fusjonen ble initiert i 2017 og  undertegnet i Bergen den 5. november i fjor mellom NORCE og Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet.
• Gjennom fusjonen er NORCE blitt ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter.  Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1000 ansatte fra hele verden. Konsernet er tilstede med sin kunnskap mange steder på kloden. De representerer 40 nasjonaliteter fra 30 land.
• Det nye selskapet vil få en årlig omsetning på 1,3 milliard kroner. I Norge holder instituttet til i ti byer. Hovedkontoret ligger i Bergen – og konsernet har betydelige aktivitet i Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

• Datterselskaper:
Gexcon
NIOM – Nordic Institute of Dental Materials
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Polytec
Prototech
NORCE Innovation AS
Tecom
NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017.