– Vi erkjente for femten år siden i forbindelse med rullebaneforlengelsen at vi ikke kan få bedre kontroll på trafikkvolumet på flyplassen før vi også får en lokal styring på driften. Den dagen har nå endelig kommet, sa en nøktern Martin Laurhammer til Jobb&Næring like før han heiste nytt flagg foran hovedinngangen til Haugesund Lufthavn, Karmøy om morgenen søndag 12. mai. 

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Bømlingen har gjennom mange år vært en frontperson i det krevende arbeidet med å få til en avtale med Avinor som gjør det mulig å få lokal styring av driften på flyplassen på Helganes. Som daglig leder i Lufthavnutbygging AS har han samordnet et arbeid som har involvert mange, i særdeleshet både administrasjonen i Haugaland Vekst IKS og Flyplassutvalget som har vært ledet av Karmøy-ordfører Jarle Nilsen. For å få gjennomslag har det vært nødvendig med arbeid både på høyeste politiske nivå og å utarbeide analyser overfor Avinor for å dokumentere at det under gitte forutsetninger er økonomisk grunnlag for en privat drift av flyplassen.
– Klarer vi å få opp en trafikk på nivået vi hadde for noen år siden, så vet vi at vi får dette til. Vi vet at dagens volum er for lite og vi er nødt til å få til mye mer. Sammen med alle lokale og regionale samarbeidspartnere vet vi at det er mulig og befolkning og næringsliv velger ut- og innreise via Helganes. 

Mange har bidratt
– Det er litt av en jobb av mange som nå avrundes. Er det noen du vil trekke fram på en dag som dette?
– Det er all grunn til å honorere alle dem som har jobbet med flyplassen i flere etapper. Først og dem som tok initiativ til rullebaneforlengelsen for 16 år siden. Uten den, ville vi hatt en håpløs oppgave i dag. Når vi i dag også har klart å få til lokal drift, er det mange som har bidratt og som fortjener blomster. En viktig milepæl passerte vi da Stortinget sa seg enig i at driften på Helganes skulle legges ut på anbud for alternativ, privat drift. 

Har lagt et godt grunnlag
– Hvor lang tid tror du det nye selskapet vil måtte jobbe med markedet for å nå ønsket trafikkvolum?
– Jeg ønsker selvsagt at alt skal skje med lynets hastighet, men jeg tror at der minst kommer til å gå et år før vi kommer opp på et volum der vi minst må være. Jeg ved at det for tiden foregår et omfattende arbeid i Lufthavndrift AS allerede.
– Er du bekymret for en enda tøffere konkurranse fra Avinors side for å sikre økt trafikk over Sola og Flesland med passasjerer fra regionen mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden?
– I sluttfasen av arbeidet, har vi hatt et veldig greit forhold til Avinor. Statsbedriften jobber iherdig med å kutte kostnader og effektivisere driften. Jeg tror at de kommer til å holde øye med hva vi gjør på Helganes. Vi satser på et fortsatt godt samarbeid med dem. Jeg håper ikke at de prøver seg med nye markedsframstøt på Haugalandet og i Sunnhordland.  

Vil følge godt med
Knut Hoel er sjef for de nasjonale lufthavnene i Avinor. Det var han som senket Avinor-flagget på Helganes denne søndagsmorgenen og som stille og rolig forlot flyplassen med det første morgenflyet. Han har fulgt hele prosessen omkring Helganes de siste 2,5 årene fra Samferdselsdepartementet tok sin beslutning om «å sette ut driften». Det skjedde idet 9. mai ble 10. mai og Lufthavndrift AS overtok regien.
– Det er vel litt spenning i Avinor-systemet om hva som kommer til å skje videre?
– Selvsagt vil vi følge godt med. Det vi er mest spent på er hvordan driften vil bli organisert og hvordan samspillet mellom de ulike aktørene på flyplassen vil fungere.
 Her er det mange flinke Avinor-folk som skal over i det nye driftsselskapet. Vi mister mange gode kolleger og det er selvsagt vemodig. De har stått på, ikke minst den perioden vi nå har vært gjennom med stor usikkerhet om framtiden. Samtidig har lufthavnen fungert perfekt på alle måter. Det er bare å gratulere alle involverte lykke til med dagen og ønske dem til alt godt for tiden som kommer, sier Knut Hoel til Jobb&Næring.