På tre år har de fått driften av Haraldshaugen Camping til å bli lønnsom. Den bynære campingplassen i Haugesund er tilført ny energi og entusiasme, bedre service og renommé. ”Bra jobba” sa vi til  daglig leder Jann Johannessen og eier John Arne Waage da vi oppsøkte dem en solrik maidag og de var midt i et anleggsarbeid.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

– Her skal bli atskillig bedre infrastruktur for bobiler, forklarte John Arne Waage. Sammen med Adrian Thompson er det han som nå eier campingplassen – og som i fjor også fikk ”en tvilling”, Campingplassen på Rullestad i Etne.  Det ble nylig kjent at de jobber også med en samarbeidskonstellasjon i Stavanger.
– Forretningsidéen vår er at vi etter hvert skal inngå i en kjede, slik at turister på Vestlandet kan følge ei rute mellom campingplasser der de kan bestille plass og vite hva de kommer til, forklarer Waage. Han forteller at det pågår en kraftig oppblomstring av bobil-camping og at de derfor har tatt grep for bedre tilrettelegging for denne kategori gjester. 

Økende trafikk året rundt
– Bedre markedstilpasning er altså nøkkelen til suksess i denne bransjen?
– Det har du helt rett i. I tiden etter at vi overtok, brukte vi mye tid på å skaffe oss oversikt over campinggjestenes ønsker og behov. Vi har i det hele tatt vært frampå, snakket med gjestene og kartlagt deres forventninger til en trivelig og god campingplass, svarer Waage. En av utfordringene deres har vært at en god del av arealet på campingplassen har vært myr-fuktig. De har hatt problemer med forholdene for tunge kjøretøyer i perioder med dårlig vær. Det har de gjort noe med, og tar nå et hovedgrep på et stort område rett utenfor servicesenteret.
– Vi har stadig mer helårstrafikk på campingplassen. Folk er flinkere til å bruke bobilene sine året rundt og vi har nå tatt et hovedgrep for å tilrettelegge for dem, sier Waage og legger ikke skjul på at han mener at haugesunderne bør være stolte over å ha en så flott campingplass nær byens sentrum.
– De som bor her er veldig flinke til å bruke sentrum. Haraldshaugen Camping er uten tvil viktig for de næringsdrivende og utebransjen i sentrumsområdet, sier han før han må i aksjon på anleggsplassen på tunet utenfor.
Det er bare å ønske Johannessen, Waage og Thompson lykke til med satsingen sin.

TAKKET FOR OPPMUNTRINGEN: Daglig leder Jann Johannessen og eier John Arne Waage satt pris på ”Godt jobba”-diplomet og fruktkurven midt oppe i et hektisk anleggsarbeid på Haraldshaugen Camping.