LOVET FULL TRØKK FOR HORDFAST OG E134: Magne Rommetveit, Liv Kari Eskeland, Øystein L. Hansen, Geir Toskedal og Terje Halleland.

SørVestlandet forbereder seg til en tøff politisk kamp om samferdselsmidler når Nasjonal Transportplan nå skal revideres. Hordfast og E134 står øverst på lista. Maratonløpet startet tett på vegkrysset i Aksdal.

Tekst og foto: Terje Emil Johannesen

– Jeg tar med meg at det er en sterk, tverrpolitisk vilje som går på tvers av næringsliv, fagbevegelse og det politiske miljø, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han rundet av det sørvestlandske stormøtet om samferdsel i storsalen på Tysværtunet den 29. mars. Da hadde han fått inn med skeier alle argumentene for å få med Hordfast og vintersikringen og forkortingen av E134 når Norsk Transportplan nå skal revideres. 

Fortsatt usikkerhet
Den eneste alternative politiske stemmen som ikke kom tydelig fram på denne sjeldne samlingen av tunge samfunnskrefter i vegkrysset mellom E39 og E134, var de viktigste aktørene i Bergensmiljøet. Det var de bastante politiske kreftene her som forhindret en høyere prioritering av E134 i Nasjonal Transportplan etter at de hadde blokkert for å konsekvensutrede en arm av stamvegen til Bergen og også tåkelagt valget av hovedveg mellom øst og vest over fjellheimen i i Sør-Norge. De dro med seg inn i beslutningsprosessen i Stortinget de øvrige  vegforbindelsene nord for Hardang-
ervidda og underminerte dermed mange års arbeid for å få tatt et krafttak på E134. 

Stor utålmodighet
Møtet på Tysværtunet hadde samlet hele 250 deltakere på tvers av politiske forvaltningsnivåer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og administrative ledere fra hele storregionen. Det var slått på stortromma. Utålmodigheten på sørvestkysten av Norge er stor og et bredt flertall av politikere var samlet for å mobilisere for sine to store prosjekter, Hordfast og E134 når revisjonsarbeidet med Nasjonal Transportplan nå er startet opp.
Våre stortingspolitikere var samstemte om at landsdelen nå må stå sammen om sine hovedprioriteringer. Begynner man å splitte opp og inkludere mindre prosjekter i landsdelen, blir man fort spilt ut over sidelinjen når de endelige prioriteringene skal gjøres.
– Vår region teller omkring én million mennesker. Vi kan få til hva som helst om vi står sammen, sa blant annet Terje Halleland (Frp) etter å ha slått fast at det norske samfunnet ikke har råd til fortsatt å skyve E134-investeringen foran seg. Han mente at bergenserne er nødt til å ta kalkulator-
ene fram igjen og regne på samfunnsnytten som en arm av E134 til Bergen gir. 

LYTTET OG NOTERTE: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fulgte hele møtet på Tysværtunet.

Telemark følger opp
Tilsvarende synspunkter kom fra hele det politiske miljø, Magne Rommetveit (Ap), Liv Kari Eskeland (H), Øystein L. Hansen (Ap) og Geir S. Toskedal (KrF) var temmelig samstemte om det utsagnet. Tidligere i møtet hadde også Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) med ståsted i vegkrysset argumentert heftig for at E134 må være med i en felles prioritering fra Vestlandsfylkenes side. Også fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF) var sylklar i synspunktene sine om prioriteringene av Hordfast og E134. En viktig stemme var også fylkesvaraordfører Hans J. Askjer fra Telemark. Han påpekte at 30 prosent av samfunnsnytten av en forkortet og vintersikkert E134 ville bli utløst øst for Haukeli. Derfor støttet også de satsingen i den kommende rulleringen. Mange bidro med skarpe synspunkter underveis, ikke minst de daglige lederne i næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger.  De var samstemte, opptatt av at Vestlandet må stå sammen i den tøffe prioriteringskamp-
en som nå kommer. 

– Ikke kast dritt!
Det var ikke fritt for at mange underveis kom med negative slengbemerkninger om alle milliardene som ruller i de statlige parallell-investeringene i veg og jernbane som for tiden skjer på Østlandet. Da vegdirektør Moe Gustavsen rundet av møtet i kinosalen på Tysværtunet denne ettermiddagen tok han til et følelsesladd motmæle.
– La oss ikke pratte dritt om de dere har tenkt å få penger av, sa han og høstet applaus for den oppfordringen. 

STORT SETT ENIGE: Bortsett en noe uklar Harald V. Hove, byråledslederkandidat for Bergen høyre (til v.), var det stor samstemmighet om prioriteringene mellom de øvrige: Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (nesten skjult), Jon Askeland, leder Miljø og samferdsel i Hordaland, ordfører Arne-Chritian Mohn og fylkesvaraordfører Hans E. Askjer fra Telemark.