GRÜNDER MED SUKSESS: Sammen med Ronny A. Torgersen har Lars Eirik Støle truffet blink med systemet de har utviklet for lading av el-biler.

Vamp-medlemmet Lars Eirik Støle treffer blink med et energistyringssystem for lading av el-biler.

Tekst og foto: Bernt Jæger 

Vi treffer Støle i Gründerloftets lokaler der han jobber med utviklingen av eget konsept med navnet Borettslad.no. Og ja, navnet reflekterer i høyeste grad virksomheten til Støle og hans kollega Ronny A. Torgersen:
– Det vi egentlig lager er programvaren til en energistyringsenhet for lading av flere el-biler som har vært et voksende behov hos borettslag eller større bedrifter, sier Lars Eirik Støle, som nok for de fleste er mest kjent for å spille keyboard i Vamp.
Det hele startet med at firmaet hans, LBC Cloud, kom i kontakt med det internasjonale firmaet  Schneider Electric, som er en gigant innenfor leveranse av elektriske komponenter, og er verdens største leverandør av ladestasjoner. De arbeidet på lik linje med LBC Cloud med et styringsanlegg for smarthus, og utfordret Støles firma på muligheten for å utvikle denne komponenten videre for at den også kunne brukes i ladesystemer i borettslag og større arbeidsplasser.

I 2016 eksploderte nemlig markedet for salg av el-biler i Europa, og spesielt her i Norge; Utfordringen ble dermed å utvikle et system som sikret effektiv lading av mange biler i et anlegg, uten at en samtidig måtte dimensjonere anlegget for maksimal belastning 24 timer i døgnet. Det ville blitt svært kostnadsdrivende og unødvendig, all den tid behovet for lading ikke er konstant. Løsningen måtte også inkludere en mulighet for at bruker kan lese av faktisk strømforbruk pr. bil i anlegget. 

Støles firma tok utfordringen, og løsningen de kom opp med sikret ikke bare kravspesifikasjonen fra Schneider Electric, men la også opp til en fleksibilitet som gjør at systemet er enkelt skalerbart både i forhold til små anlegg med få biler til anlegg med flere hundre biler. Schneider Electric ble svært fornøyd med løsningen, og en samarbeidsavtale ble like etter tegnet. Nå blir samtlige ladesystemer fra Schneider levert med LBC Clouds energistyringsenhet integrert. Schneider Electric tar seg av all markedsføring og innsalg, mens LBC Cloud jobber med videreutvikling og brukervennlighet på produktet. 

– Vi har nå levert et anlegg med vår programvare, og firmaet vårt er allerede lønnsomt. Nå skal vi investere i å gjøre produktet enda bedre og bruker lokale utviklere i dette arbeidet. Appex har god tilgang på kompetente folk på dette området så vi bruker også dem i utviklingsarbeidet, sier Støle som vektlegger viktigheten av å bruke lokale folk.
Lars Eirik Støle har bachelor i musikk, og jobber som faglærer på Skeisvang videregående skole, der han også har ansvar for IT-delen. I tillegg har han også ansvar for Apple-integrasjon i fylkeskommunen.
– Jeg liker å jobbe med dette; programmeringen er som et kjekt puslespill, og jeg lærer mens jeg jobber. Når Vamp er på turne, har vi ofte god tid mellom konsertene. Da skriver jeg en del av kodingen som vi jobber videre med her på kontoret. Jeg mener bestemt at vi er på vei til å nå visjonen vår, -nemlig å bygge det mest fleksible og beste lastbalanserte ladeanlegget på markedet, avslutter han smilende.