SMEKKFULLT: Djervhuset var smekkfullt på mottakelsen.

Sportsklubben Djerv 1919 har brukt hundre år på å bli mer vital enn noensinne. Flere generasjoner tillitsvalgte og trenere har skritt for skritt og med stor nøysomhet bygget en klubb som i år kan se seg stolt tilbake og sammen med resten av byen glede seg over hva de har fått til.

Tekst og foto: Terje Emil Johannesen

Mottakelsen som 100-årsjubilanten arrangerte dels i Djerv-hallen og dels i Djervhuset lørdag den 30. mars, var en tung puls på en særdeles viktig del av fotballmiljøet i Haugesund. Det var følelsesladd. Vi som har levd ei stund, kan ta og føle på den stoltheten som byens desiderte arbeiderklasseklubb bærer med seg i forhold til oppnådde resultater. I takt med samfunnsutviklingen er de sosiale røttene etter hvert visket noe ut. Men bare et blikk på persongalleriet av tidligere spillere og tillitsvalgte som var til stede på denne feststunden, gjør det enkelt å slå fast at nærmere byens folkelige fotballsjel er det vanskelig å komme. 

Samtidig vet vi at klubben i 2019 framstår mer vital, større og bredere enn noensinne. I dag teller den omkring tusen medlemmer, har en brei aktivitet i alle aldersbestemte klasser og i fremste rekke i landet når det gjelder tilrettelagte tilbud til barn og unge som trenger et alternativt tilbud. Her har klubben drevet et forbilledlig arbeid i tretti år og vært et eksempel for hele idretts-Norge i inkludering og sosial varme. Livet er mye mer enn eliteidrett. 

– Djerv 1919 er en klubb med ei fantastisk sjel og et stort hjerte, sa klubbens nestleder, Karl Erik Johansen, da han ønsket alle gjestene velkommen til mottakelsen. Det var herlig å høre en innflyttet trønder si nettopp det. Han slo for øvrig fast at klubben har god økonomi og er godt rigget for nye hundre år.
Det store høydepunktet på mottakelsen var at klubben nærmest fordoblet antall æresmedlemmer, fra fire til sju. Bjørn Haraldseide fra klubbens råd hentet i tur og orden fram Terje Fjæra, Kjell Bjelland og Alf M. Melkevik for å takke dem for ekstraordinær innsats over lang tid i klubbens tjeneste.

TRAMPEKLAPP FOR NYE ÆRESMEDLEMMER: Terje G. Fjæra, Kjell Bjelland og Alf G. Melkevik fikk alle ros for mangeårig innsats i klubben hver på sine ansvarsfelt.

Klubben ble per video gratulert av idrettspresident Tom Tvedt, som skrøt uhemmet av pionerarbeidet med tilrettelagte tilbud og av innsatsen til Kjell  Bjelland for de samme gruppene også på nasjonalt nivå. Inger Utvik hilste fra fotballforbundet og fotballkretsen og skrøt av det målrettede utviklingsarbeidet klubben har drevet og det omdømmet den har bygget opp.
– En av de største og viktigste utviklingsklubbene i Rogaland, slo hun fast og skrøt samtidig av de fire KM-titlene klubben kapret i fjor i de aldersbestemte klasser.
Administrativ banksjef Bente H. Syre i Haugesund Sparebank satt stor pris på Djerv 1919 som tung sponsor og som hovedsamarbeidspartner.  

JUBILEUMSGAVE FRA BANKEN: Adm. banksjef i Haugesund Sparebank, Bente H. Syre, hadde med seg en pengegave fra klubbens hovedsponsor.

– Det er en stor glede for banken å få være en del av klubbfellesskapet, stå sammen i sportslige opp- og nedturer og dele klubbens menneskelige verdier, sa hun blant annet før hun ga klubben en jubileumsgave på 25.000 kroner.  Nyvalgt styreleder Håkon Vevang hilste fra Vard og Roald Osmundsen fra Haugar før styreleder i FKH, Leif Helge Kaldheim, takket for godt samarbeid og blant annet berømmet Djerv 1919 for sin rolle da FK Haugesund ble dannet og klubben ofret divisjonsplasseringen sin for å gi rom for elitesatsingen. 25 år seinere er A-laget rykket opp til 3. divisjon og satser friskt.
Blant gratulantene var selvsagt ordfører Arne-Christian Mohn. Også han skrøt av klubbens sosiale profil og den kreative jobben som er lagt ned for å finansiere hall og baneanlegg. Han overrakte klubben et trykk av Bernhard Østebø.
Jubilanten kommer til å gå i front på årets folketog 17. mai i Haugesund. Det gir byens befolkning en god anledning til å klappe hundreåringen gjennom sentrumsgatene. 

KOMMUNEN GRATULERTE: Ordfører Arne-Christian Mohn hilste fra kommunen og overrakte nestleder Karl Erik Johansen et trykk av Bernhard Østebø.
VARD GRATULERTE: Nyvalgt styreleder i Vard, Håkon Vevang, hadde også med seg et bilde til 100-årsjubilanten.