JAKTER PÅ FLERE FOLK: HR-manager Tonje Lindkjend søker etter femten nye medarbeidere til de tre selskapene i Hatteland Gruppen. Foto: TEJ

Hatteland Gruppen er inne i en rekrutteringsperiode. Femten nye stillinger skal fylles med godt utdannede folk. De søker bredt og opplever at Haugalandet anses som et spennende arbeidsmarked.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen 

HR-manager Tonje Lindkjend forteller til Jobb&Næring at alle de tre selskapene i Hatteland Gruppen trenger flere fagfolk. EMP Secure, RamBase og det nye selskapet Ydra er i god utvikling og gruppen har intensivert rekrutteringsarbeidet til dem alle siden midten av mars.
–I hovedsak er det snakk om tunge tekniske stillinger. Det er derfor utfordrende å finne de rette kandidatene, sier Lindkjend. Vi spør henne om det er en hemsko å holde til utenfor de store byene. Det har hun ikke inntrykk av. For det første er Hatteland Gruppen et ettertraktet og anerkjent selskap som er svært godt kjent, til dels også utenlands. En av de seinest ankomne i gruppen kommer fra India. Dernest registrerer de at stadig flere potensielle søkere som de er i kontakt med, betrakter Haugalandet som et spennende vekstområde. Regionen har for lengst begravd utkant-stempelet.
–Likevel er det vel fortsatt slik at det i hovedsak er utflyttede haugalendinger som er den mest aktuelle målgruppen?
–I en viss grad er det fortsatt mange høyt utdannede haugalendinger velger å se hjemover når de har avsluttet høyskole- eller universitetsutdanningene sine og skal etablere seg. Det vet også at Hatteland-gruppen er lokalt eid, at det er kort vei til ledelsen og at det er lettere å bli sett. Slikt teller når du står ved inngangen til karrieren, svarer hun.

Deltar i den regionale satsingen
Tonje Lindkjend forteller at Hatteland Gruppen i fjor gikk inn som partner i Haugaland Vekst IKS og har engasjert seg i satsingen Sildikon Valley. Studentkveldene i Trondheim og Bergen ga kjemperespons og lover godt for framtiden. To studenter har fått sommerjobb i Haugesund og Åmsosen. Hun framhever også arbeidet som Haugaland Vekst legger ned for å skaffe samboere eller ektefeller jobb når de flytter til Haugalandet. Det er en viktig komponent i rekrutteringsarbeidet av viktig arbeidskraft til regionen.

200 i løpet av sommeren?
Oppkjøpet og fusjonen av de lokale pumpeprodusentene Vest Jet og Mapex til Ydra AS med til sammen 20 ansatte, innebærer at Hatteland Gruppen har fått et nytt satsingsområde. Også her trengs det flere folk. Fusjonen er så fersk at det er for tidlig for henne å komme med en programerklæring om markedsambisjonene. Men, med Hatteland i ryggen mener Lindkjend at Ydra har alle muligheter for å vokse i sine markeder i årene som kommer.
–Med flere dyktige folk på plass her, rigger vi oss til for vekst også her, sier HR-sjefen som i dag har ansvaret for å følge opp 190 ansatte i de tre virksomhetene. Det pågående rekrutteringsarbeidet vil føre til at Hatteland Gruppen igjen kommer til å passere 200-grensen i løpet av sommeren, slik antallet var før salget av AutoStore. En aldri så liten milepæl i et selskap som stadig skaller av sine ferdig utviklede «babyer» og leverer en formidabel verdiskaping.