Kraftige transportkjøretøy må til for å frakte containere i havna påHusøy.

Hun leder sjauerne på det som snart er landets nest største containerhavn.

Tekst: Egil Severeide

Hun ble kastet inn i det, chilenskfødte Claudia Moya-Lie. For halvannet år siden ble hun satt på en truck for å lære litt om faget. Som nytiltrådt leder av Haugesund Stevedoring, forventes det at du kan ta et tak. Nå har hun ansvaret for fire fast ansatte pluss et tretti talls innleide arbeidstakere.
Jobben er å sørge for mest mulig effektiv lasting og lossing av båter til og fra Karmsund Havn på Husøy.
– Det er ikke mange som skjønner hva ordet «stevedoring» betyr, innrømmer Claudia. Men det handler enkelt sagt om å håndtere utgående og innkommende last på en best mulig måte. Liggetid koster rederiene dyrt, og vi må kunne tilby en så effektiv logistikkløsning som mulig på kaiområdet. Alt fra lagring, reparasjon, vask og håndtering av containere.
Selskapet har ambisjoner om å bidra til økt godsoverføring til sjøveien og gjøre Haugesund Cargo Terminals til en av Norges mest kostnadseffektive sambruksterminaler.

– Kjempespennende, men litt skummet å skulle bygge et selskap helt fra bunn, sier Claudia Moya-Lie i Haugesund Stevedoring.

  Gjennom å tilby førsteklasses stevedoring-tjenester til konkurransedyktige rater, skal selskapet fremme vekst i sjøtransporten til og fra Vestlandet, sier Claudia , som har utdanning innen logistikk/økonomi og snart 20 års erfaring med logistikkarbeid.
Hun har jbbet i Columbus, SIM i Karmøy og Sunnhordland og Tide Buss før hun ble leder i Haugesund Stevedoring.
  Jeg tror at jeg kan bidra med nye tanker og ideer. Haugesund Stevedoring har fokus på modernisering og oppnåelse av effektive løsninger. Siden eierne har et felles mål om å fremme sjøtransporten på Vestlandet, vil dette gi gevinster på flere områder ved hjelp av en mer helhetlig tankegang.
Min oppgave blir først og fremst å se synergieffekter på tvers, og hente ut effektiviseringsgevinster som skal komme kunder og samarbeidspartnere til gode, fortsetter Moya-Lie, og legger til at selskapet har et mål å håndtere 50.000 containere i året.
I 2018 håndterte vi rundt 35.000 containere, men allerede i år regner vi med å nå målet på 50.000, sier Claudia.
Haugesund Stevedoring AS ble stiftet i oktober i 2017, noen måneder etter  at Karmsund Havn IKS, KTM Shipping AS, Sea Cargo Agencies Stavanger, Johs Lothe AS, TNR spedisjon AS, North Sea Management AS (NCL) og Samskip AS signerte en intensjonsavtale om etablering av et felles selskap.