Sammen med distriktskontorene i Stavanger og på Stord, er TOOLS Haugesund i Longhammervegen 25 på Raglamyr en del av TOOLS region sørvest, og viktig samarbeids- og servicepartner for industri- og andre proff virksomheter på hele SørVestlandet. Etter noen tøffe år, er optimismen tilbake. 

Mye har skjedd siden den tradisjonsrike Maskinforretningen Thv.Christensen i 1989 bestemte seg for å flytte virksomheten fra Indre kai til næringsparken. Det ble tatt flere grep for å utvikle bedriften til å bli leverandør med en atskillig bredere portefølje. I 1991 fikk forretningen agenturet for AGA industrigasser, og ti år seinere ble firmaet O. Emil Lea AS oppkjøpt, og et stort produktspekter av slanger, pakninger og hydraulikk og dyktige fagarbeidere ble innfaset. 

I 2007 ble Maskinforretningen solgt til TOOLS-kjeden. Det var nødvendig å ta nye skritt for å mestre en markedssituasjon i stor endring. Kostnadspresset hadde gjort importørleddet overflødig, og gjennom TOOLS-kjeden fikk de norske TOOLS forhandlerne direkte tilgang til  produsentene i Østen, Tyskland, Italia og USA. 

Ståle Torvestad er regional salgssjef for TOOLS region sørvest, en av de sju regionene kjeden har i Norge. Han har vært med på en lang reise, og overtok som daglig leder i Maskinforretningen i 1997. Etter oppkjøpet ti år seinere startet en prosess i TOOLS-kjeden som etter hvert førte fram til en regional-organisering. Skal de takle større oppdrag, er de avhengig av å bruke sine ansatte fleksibelt på tvers av distriktene ved behov.

Torvestad forteller om ekspansive år, men også om brutale realiteter underveis. Da Maskinforretningen flyttet til Raglamyr, hadde de en omsetning på ca 30 millioner kroner. Da TOOLS overtok i 2007, var omsetningen steget til 120 millioner kroner. Offshoreboomen oppover på 2010-tallet førte til at totalomsetningen i regionen på det høyeste var omkring 500 millioner kroner. Bråstoppen i 2014 ble brutal for alle underleverandører, også for TOOLS. Omsetningen ble kraftig redusert, og de måtte gjennom en tøff omstilling. Selv om arbeidstokken ble redusert, klarte de å beholde kjernekompetansen sin. Med en tillitsfull kjede i ryggen overlevde de stormen og brettet opp skjorteermene for å gyve løs på en ny hverdag. 

– Vi har snudd oss litt etter vinden, sier Ståle Torvestad og forteller at de i dag har 70 medarbeidere i brødet fordelt mellom Stavanger, Stord og Haugesund. I påvente av et oppsving i offshorenæringene, jobber kjeden iherdig for å få et enda sterkere fotfeste i blant annet anleggsbransjen.

–Det kommer til å skje mye her på SørVestlandet de kommende årene, og det er derfor naturlig for oss å fokusere på å videreutvikle kundeforholdene våre til entreprenørene i Rogaland og i Sunnhordland, sier han. Regionskontoret regner med en omsetning kommende år på omkring 300 millioner kroner, noe som tyder på at Torvestad og hans medarbeidere tross alt ser lysere på markedsmulighetene sine framover. De er i det hele tatt klare for det meste og har til hensikt å levere det beste.