Rundt om i regionen er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å komme seg ut av markedsstillheten etter oppbremsingen i offshorenæringene. 

Høyere oljepris har skapt økte investeringsforventninger. Samtidig skjer det mye på andre maritime markedsområder som er interessante for leverandørindustrien på våre kanter. Tysværbedriften Imenco innleder for eksempel sitt 40. år med å inngå storkontrakter innen offshore vind. Det er snakk om nærmere 100 millioner kroner. Alle formaliteter er i skrivende stund ikke på plass, slik at bedriften er tilbakeholden med å kringkaste mer detaljert hva oppdragene dreier seg om. Men internt er det tydeligvis såpass fast fisk at de ansatte med eier og daglig leder Geir Egil Østebøvik i spissen i begynnelsen av februar feiret begivenheten med en solid kakefest. 

Imenco AS har de seinere årene tilpasset seg en endret markedssituasjon. Omsetningen og staben ble halvert. Med de nye ordrene på plass er det aktuelt å ansette flere maskinarbeidere og ingeniører. Jobb&Næring mener at det er all grunn til å glede seg sammen med de ansatte i bedriften. Imenco AS seilte opp som en opplagt kandidat som månedens bedrift i februar. 

Da vi oppsøkte bedriften med fruktkorg og diplom, var adm. direktør Geir Egil Østebøvik på jobb i utlandet. Dermed ble det økonomidirektør Ellen Aursland (til h.) flankert av Grethe Larsen fra Markedsavdelingen (til v.) og prosjektingeniør Camilla Eiken som tok i mot oppmerksomheten vår. Vi gratulerer med stor-ordrene!

TEJ